Er zijn situaties waarin u gegevens verspreid over meerdere documenten heeft en de behoefte ontstaat om alle documenten/informatie of specifieke delen ervan in één bestand te combineren. Om de gegevens te convergeren, biedt dit artikel richtlijnen voor het programmatisch samenvoegen van meerdere Word-documenten tot één document met behulp van C#. Bovendien zullen we zien hoe u alleen de selectieve pagina’s van twee of meer Word-bestanden kunt combineren binnen de .NET-toepassing.

Woordfusie – .NET API

In dit artikel zal ik GroupDocs.Merger for .NET gebruiken. Hiermee kunt u meerdere Word-documenten combineren tot één bestand. Met deze .NET API kan ik moeiteloos documenten van verschillende of identieke formaten samenvoegen tot één gecombineerd bestand. Bovendien biedt de API een scala aan functionaliteiten, zoals het splitsen en bijsnijden van documenten, evenals de mogelijkheid om pagina’s te verwisselen, verplaatsen, verwijderen, roteren of rangschikken.

Als je geïnteresseerd bent in de API-functies, kun je de documentatie ervan doornemen, en ook mijn favoriete gedeelte, de lopende voorbeelden op GitHub.

Om de benodigde DLL’s of het MSI-installatieprogramma te verkrijgen, gaat u naar de downloadsectie. U kunt de API ook rechtstreeks in uw .NET-toepassing installeren via NuGet.

PM> Install-Package GroupDocs.Merger

Meerdere Word-documenten samenvoegen met C#

Het samenvoegen van Word-documenten tot één bestand is eenvoudig gemaakt met slechts een paar regels code. Volg deze stappen om twee of meer Word-documenten te combineren in één bestand met behulp van C#:

 • Begin met het laden van het Word-brondocument met behulp van de klasse Merger.
 • Voeg het samen te voegen document samen met de methode Join.
 • Blijf alle extra Word-documenten samenvoegen met dezelfde Join-methode.
 • Sla ten slotte het samengevoegde document op als uitvoer met de methode Opslaan.

Hier is een voorbeeld van C#-broncode die laat zien hoe u twee of meer Word-documenten kunt samenvoegen tot één bestand:

// Voeg twee Word-documenten samen met C#
Merger merger = new Merger("source_document.docx"); // Load the source document

merger.Join("document_to_merge.docx"); // Merge the document
merger.Join("another_document_to_merge.docx"); // Merge additional documents
merger.Save("output_document.docx"); // Save the merged document as output

Door deze stappen te volgen en de meegeleverde C#-code te gebruiken, kunt u moeiteloos meerdere Word-documenten combineren tot één bestand.

Voeg selectieve pagina’s van Word-bestanden samen tot één in C#

Er zijn gevallen waarin u misschien niet het volledige document wilt samenvoegen. In plaats daarvan wilt u misschien alleen de specifieke pagina’s uit één document selecteren en deze combineren met geselecteerde pagina’s uit een ander document, enzovoort. Gelukkig biedt de API verschillende methoden om selectieve pagina’s uit meerdere Word-documenten samen te voegen tot één bestand.

Hier zijn de stappen om selectieve pagina’s uit meerdere Word-documenten te combineren met C#:

 • Begin met het laden van het brondocument met behulp van de klasse Merger.
 • Stel de samenvoegingsopties in met behulp van de klasse JoinOptions.
 • Voeg het document samen door de methode Join aan te roepen.
 • Combineer continu documenten door de Join Options voor elk document naar behoefte aan te passen.
 • Sla ten slotte het samengevoegde document op met de methode Opslaan.

Bekijk de volgende broncode eens, die laat zien hoe u selectieve pagina’s uit Word-documenten kunt samenvoegen tot één enkel Word-bestand met behulp van C#:

// Voeg selectieve pagina's van Word-documenten samen met C#
using (Merger merger = new Merger("source_document.docx"))
{
  // Stel de samenvoegopties in
  JoinOptions joinOptions = new JoinOptions(2,3); // Specify the starting and ending page number
  
  // Voeg de documenten samen
  merger.Join("document_to_merge.docx", joinOptions); // using joining settings
  merger.Join("another_document_to_merge.docx", new JoinOptions(new[] { 2, 4, 6 })); // Specifying page number(s)
  
  merger.Save("output_document.docx"); // Saving merged document
}

Door deze stappen te volgen en de meegeleverde C#-code te gebruiken, kunt u selectieve pagina’s uit meerdere Word-documenten samenvoegen tot één enkel Word-bestand.

Ontvang een gratis API-licentie

U kunt een gratis tijdelijke licentie krijgen om de API te gebruiken zonder de evaluatiebeperkingen.

Conclusie

Tot slot hebben we het proces besproken van het samenvoegen van twee of meer Word-documenten tot één bestand met behulp van C# binnen een .NET-toepassing. Verder hebben we de methode onderzocht om specifieke pagina’s uit meerdere Word-bestanden te combineren.

Om uw begrip van GroupDocs.Merger for .NET verder te verbeteren, raad ik u aan de documentatie te raadplegen. Als u vragen of opmerkingen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via ons forum. Wij zijn er om u te helpen.

Zie ook