Meta veriler gerçekten gerekli olmadığında, onu ortadan kaldırabilirsiniz. Bu yazıda, Java’da farklı MP3 etiketlerinin programlı olarak nasıl kaldırılacağını öğreneceğiz. Tam olarak, Java uygulamasında mp3 dosyalarından ID3v1, ID3v2, Lyrics ve APEv2 meta veri etiketlerinin kaldırıldığını göreceğiz.

Aşağıdaki konular aşağıda ele alınmıştır:

MP3 Etiketleri Kaldırma için Java API

GroupDocs.Metadata, farklı dosya biçimlerinin meta verileriyle ilgilenmek için metadata yönetimi Java API’sı sağlar. GroupDocs.Metadata for Java, çeşitli dosya biçimleri için meta verileri okumaya, güncellemeye, eklemeye, temizlemeye ve tamamen kaldırmaya izin verir. MP3 dosyalarının meta veri etiketlerini kaldırmak için bu API’yi kullanacağım.

İndirin veya Yapılandırın

JAR dosyasını indirilenler bölümünden indirebilir veya maven tabanlı Java uygulamalarınızın pom.xml dosyası için depo ve bağımlılık yapılandırmalarını alabilirsiniz.

<repository>
	<id>GroupDocsJavaAPI</id>
	<name>GroupDocs Java API</name>
	<url>http://repository.groupdocs.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
    <groupId>com.groupdocs</groupId>
    <artifactId>groupdocs-metadata</artifactId>
    <version>21.8</version> 
</dependency>

Java’daki MP3 Etiketlerini Kaldır - ID3v1, ID3v2, Şarkı Sözleri, APE

Aşağıdaki adımlar, MP3 meta veri etiketlerini Java’daki MP3 dosyalarınızdan hızlı bir şekilde kaldırmanıza izin verecektir.

 1. MP3 dosyasını yükleyin.
 2. MP3 kök paketini edinin.
 3. İlgili MP3 Etiket(ler)ini kaldırın.
 4. Güncellenmiş MP3 dosyasını kaydedin.

1. MP3 yükleyin

MP3 dosyasını seçin ve Metadata sınıfını kullanarak yükleyin.

Metadata metadata = new Metadata("path/mp3File.mp3");

2. MP3 Kök Paketini Alın

getRootPackageGeneric() kullanarak MP3 dosyasının MP3 Kök Paketini edinin. groupdocs.com/metadata/java/com.groupdocs.metadata/Metadata#getRootPackageGeneric()) yöntemi.

MP3RootPackage root = metadata.getRootPackageGeneric();

3. MP3 Etiketlerini Kaldır

Farklı meta veri etiketlerini kaldırmanın yolları aşağıdadır. MP3 dosyalarınız için ilgili kaldırma yöntemini kullanabilirsiniz.

ID3v1

ID3v1 meta veri etiketlerini kaldırmak için kök paketin ID3V1 özelliğini null olarak ayarlayın.

root.setID3V1(null);

ID3v2

ID3v2 meta veri etiketlerini kaldırmak için ID3V2 özelliğini null olarak ayarlayın.

root.setID3V2(null);

Şarkı sözleri

Şarkı Sözü Etiketini boş olarak ayarlayarak Şarkı Sözü etiketlerini kaldırın.

root.setLyrics3V2(null);

MAYMUN

APEv2 etiketlerini ortadan kaldırmak için kök paketin removeApeV2() yöntemini kullanın.

root.removeApeV2();

4. Dosyayı Kaydedin

Son olarak, güncellenmiş MP3 dosyasını save() yöntemini kullanarak kaydedin.

metadata.save("path/mp3TagsRemoved.mp3");

Tam Kod - MP3 Etiketlerini Kaldır

Aşağıdaki Java kaynak kodu örneği, ilgili MP3 Etiketlerinin MP3 dosyalarından nasıl kaldırılacağını gösterir.

// C# - ID3v1, ID3v2, Şarkı Sözleri, APE'deki MP3 dosyalarından MP3 Meta Veri Etiketlerini kaldırın
Metadata metadata = new Metadata("path/mp3File.mp3")

MP3RootPackage root = metadata.getRootPackageGeneric();
root.setID3V1(null); // delete ID3v1
root.setID3V2(null); // delete ID3v2
root.setLyrics3V2(null); // delete Lyrics3v2
root.removeApeV2(); // delete APE

metadata.save("path/mp3TagsRemoved.mp3");

Ücretsiz API Lisansı Alın

API’yi değerlendirme sınırlamaları olmadan kullanmak için ücretsiz bir geçici lisans alabilirsiniz.

Çözüm

Sonuç olarak, Metadata API kullanarak Java’daki MP3 dosyalarından meta veri etiketlerini kaldırmayı öğrendik. ID3v1, ID3v2, Lyrics ve APE etiketlerinin MP3 dosyalarından nasıl kaldırılacağını teker teker inceledik.

Belgelerden API hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Sorularınız için forum aracılığıyla bize ulaşın.

Ayrıca bakınız