Dijital imza, belgelerinizin gerçekliğini doğrulamak için güvenilir bir şemadır. Dijital imzalar genellikle elektronik imzaları uygulamak için kullanılır. Bu makalede, C# kullanarak PDF ve Word belgelerini dijital sertifikalarla elektronik olarak nasıl imzalayacağınızı öğreneceksiniz.

Dijital İmzalar ve Sertifikalar için .NET API

Belgeleri dijital sertifika ile imzalamak için bu makalenin C# örneklerinde GroupDocs.Signature for .NET API’sini kullanacağım. PDF belgelerinin imzalanmasına ek olarak bu API, kelime işlem belgeleri ve elektronik tablo biçimleri için dijital imzaları destekler.

İndirmeler bölümünden DLL’leri veya MSI yükleyicisini indirin veya NuGet yoluyla .NET uygulamanıza API’yi yükleyin.

PM> Install-Package GroupDocs.Signature

C# ile Dijital Sertifika ile PDF İmzalayın

Ortamı kurduktan sonra, belgelerinizi başarıyla imzalamanıza birkaç satır kaldı. Belgenizi C# kullanarak mevcut dijital sertifikayla imzalatmak için aşağıdaki adımları izleyin.

 • İmzalanacak belgeyle Signature nesnesini başlatın.
 • Sertifika dosyasıyla DigitalSignOptions nesnesini başlatın.
 • Parola ve konum gibi gerekli imzalama seçeneklerini ayarlayın.
 • Belgeyi dijital sertifika ile imzalamak için Sign yöntemini çağırın.

Aşağıdaki kod örneği, PDF belgelerini C# dilinde sertifikayla imzalar.

// C# dilinde dijital sertifika ile PDF imzalayın
using (Signature signature = new Signature("document.pdf"))
{
  DigitalSignOptions options = new DigitalSignOptions("certificate.pfx");
  {
    ImageFilePath = "sampleImage.jpg", // Optional - Set image file path
    Left = 50,          // Set signature position
    Top = 50,
    Password = "GroupDocs"    // Set Password
  };
  signature.Sign("signedDocument.pdf", options);
}

C#’ta özel Görünüm kullanarak Dijital İmza ile imzalayın

Dijital imza, farklı sunumlara sahip olacak şekilde özelleştirilebilir. Kişiselleştirilmiş görünüm için, PdfDigitalSignatureAppearance sınıfı kullanılarak aşağıdaki seçenekler özelleştirilebilir.

 • Arka fon
 • İletişim bilgileri
 • İmza tarihi
 • Dijital imzalı
 • Konum
 • Sebep
 • Font ailesi
 • Yazı Boyutu

Ayrıca, aşağıdaki özellikleri değiştirebilirsiniz:

 • Yükseklik
 • Genişlik
 • Kenarlık Stili
 • Tüm Sayfalarda Göster veya Gösterme
PDF'yi Dijital Sertifika ile İmzalayın

C# dilinde GroupDocs.Signature for .NET kullanılarak dijital sertifika ile imzalanmış PDF belgesi

Aşağıdaki örnekte, yukarıda belirtilen özelliklerin neredeyse tamamını kullanıyorum. Bu örnek, C# kullanan bir PDF belgesindeki dijital imzanın görünümünü özelleştirir.

// Özel görünüm ve ayar ile C# dilinde dijital sertifika ile PDF imzalayın
using (Signature signature = new Signature("document.pdf"))
{
  DigitalSignOptions options = new DigitalSignOptions("certificate.pfx")
  {
    Password = "GroupDocs",
    // dijital sertifika ayrıntıları
    Reason = "Approved",
    Location = "New York",

    // Özel PDF imza görünümü
    Appearance = new PdfDigitalSignatureAppearance()
    {
      // İletişim bilgilerini gösterme
      ContactInfoLabel = string.Empty,
      // Sebep Etiketini Basitleştirin
      ReasonLabel = "?",
      // Konum Etiketini Değiştir
      LocationLabel = "From",
      DigitalSignedLabel = "By",
      DateSignedAtLabel = "On",
      Background = Color.Red
    },
    AllPages = true,
    Width = 160,
    Height = 80,
    // İmza kenarlığını ayarla
    Border = new Border()
    {
      Visible = true,
      Color = Color.Red,
      DashStyle = DashStyle.DashDot,
      Weight = 2
    }
  };
  SignResult signResult = signature.Sign("signedDocument.pdf", options);
}

C# Dijital Sertifikalı Word Belgelerini İmzalayın

Benzer şekilde, sertifikayı kullanarak Word belgelerini imzalayabilirsiniz. Signature nesnesini başlatmaya başladığınızda doğru belgeyi sağlamanız yeterlidir.

 • İmzalanacak Word belgesiyle Signature nesnesini başlatın.
 • Sertifika dosyasıyla DigitalSignOptions nesnesini başlatın.
 • Parola ve konum gibi işaret seçeneklerini ayarlayın.
 • Belgeyi dijital sertifika ile İmzala yöntemini kullanarak imzalayın.

Örnek, C#‘daki sertifikayı kullanarak Word belgelerini imzalar.

// C# dilinde dijital sertifika ile Word belgesini imzalayın
using (Signature signature = new Signature("document.docx"))
{
  DigitalSignOptions options = new DigitalSignOptions("certificate.pfx");
  {
    ImageFilePath = "sampleImage.jpg", // Optional - Set image file path
    Left = 50,          // Set signature position
    Top = 50,
    Password = "GroupDocs"    // Set Password
  };
  signature.Sign("signedDocument.docx", options);
}

Çözüm

Bu makalede, C# kullanarak PDF ve Word belgelerini dijital sertifika ile elektronik olarak imzalamayı öğrendiniz. Ayrıca, imzanın görünümünü kolayca özelleştirebilirsiniz. Artık, C#’ta özel bir görünüme sahip dijital sertifikalarla PDF ve Word belgelerini imzalamak için kendi .NET uygulamanızı oluşturmayı deneyebilirsiniz.

Signature API hakkında daha fazla bilgi için Hızlı Bağlantılar

Ayrıca bakınız