Türkçe

Java'da PDF Form Alanlarını Okuyun

Bu yazıda, Java’da PDF belgesini nasıl ayrıştıracağımızı ve PDF formlarından değerleri programlı olarak nasıl çıkaracağımızı tartışacağız. Geniş bir izleyici kitlesinden birkaç doldurulmuş anket formunun veya PDF formatında geri bildirimin olduğu birçok durum vardır. Doldurulan veri değerlerini kolayca çıkarabilir ve analiz için kullanabiliriz. Şimdi doğrudan bu PDF formlarını okumaya geçelim ve Java uygulamalarında doldurulmuş veri alanı değerlerini çıkaralım.
· Şuayb Han · 2 dk