Türkçe

Java'da Filigran Parola Korumalı Belgeler

Filigranlar, belgelerinizin içeriğini korumak ve sahipliğini talep etmek için kullanılabilir. Benzer şekilde, bunlar belgelerinizi taslak olarak markalamak veya etiketlemek için de kullanılabilir. Bu makalede, Java’da parola korumalı dosyalara nasıl filigran ekleneceği anlatılmaktadır.
· Şuayb Han · 3 dk

Java'da Filigran Excel Sayfaları

Belgeyi korsanlıktan korumak veya herhangi bir simge veya mesajı göstermek için belgelere filigran eklenebilir. Diğer gönderilerde, farklı [belgelere][1], [resimlere][2] ve [sunumlara][3] filigran eklemenin yollarını tartıştık. Bu yazıda, Java’da Excel çalışma kitaplarına farklı şekillerde filigran eklemeyi öğreneceksiniz. Her yaklaşımı kullanarak filigranları ayrı ayrı uygulayacağız.
· Şuayb Han · 4 dk

Java'daki Belgelerdeki Filigranları Bulma ve Kaldırma

Bu makale, PDF, Word, Excel, PowerPoint ve Visio belgelerinden metin veya görüntü filigranlarını bulup kaldırmanın bir yolunu arayan Java geliştiricileri için yararlıdır. Gönderilerimizden birinde [C# belgelerinde filigran bulma ve kaldırma][1] öğrendik. Şimdi, çeşitli belgelere farklı şekillerde filigran eklemeye, bulmaya ve kaldırmaya izin veren bir Java API’si hakkında biraz bilgi edinmek için hemen atlayalım.
· Şuayb Han · 3 dk