Převést XLS XLSX na CSV v C#

XLS a XLSX jsou nejpoužívanější a nejznámější formáty tabulek MS Excel. Musíte si být dobře vědomi rozšířených možností a bezpočtu možností formátování Microsoft Office pro tyto formáty během tohoto století. Na druhou stranu soubory CSV jsou hodnoty oddělené čárkami, které se běžně používají k ukládání tabulkových dat bez formátování. Tyto soubory lze prohlížet v libovolném textovém editoru a také v tabulkovém formátu MS Excel. Tento článek vás provede programovým převodem excelových tabulek ve formátu XLS/XLSX do formátu CSV a CSV do formátu XLS/XLSX pomocí C#.

Níže jsou uvedena následující témata:

.NET API pro soubory Excel a převod CSV

GroupDocs.Conversion poskytuje rozhraní .NET API, které umožňuje automatizaci převodu různých dokumentů a formátů souborů obrázků do sebe. Budu používat toto API k převodu XLSX na CSV a poté CSV na XLS nebo XLSX pomocí C#. Spolu s tabulkovými formáty rozhraní API podporuje tam a zpět převod mnoha dalších formátů dokumentů a obrázků, jako jsou dokumenty pro zpracování textu, prezentace, elektronické knihy, JPG, PNG, WebP a mnoho dalších.

Můžete si stáhnout DLL nebo instalační program MSI z části ke stažení nebo nainstalovat API do vaší aplikace .NET prostřednictvím NuGet.

PM> Install-Package GroupDocs.Conversion

Převést Excel (XLS/XLSX) na CSV v C#

Začněme s tabulkovými a dobře formátovanými daty ve formátu XLS nebo XLSX a převeďte je do neformátovaného formátu CSV odděleného čárkami. Následující kroky umožňují převod formátu XLS nebo XLSX na CSV v rámci aplikací .NET.

 • Načtěte soubor Excel (XLS nebo XLSX) pomocí třídy Converter.
 • Nastavte počáteční číslo listu a počet listů. (Volitelný)
 • Nastavte formát převodu výstupního souboru jako CSV pomocí SpreadsheetConvertOptions.
 • Voláním metody Convert převedete data tabulky nebo konkrétní stránky do formátu CSV.

Následující kód ukazuje, jak převést XLS nebo XLSX do formátu CSV v C#.

// Převést tabulky Excel do formátu CSV s hodnotami oddělenými čárkami v C#
string inputFile = @"path/spreadsheet.xlsx";
string outputFile = @"path/comma-sparated-values.csv";

using (Converter converter = new Converter(inputFile))
{
  SpreadsheetConvertOptions options = new SpreadsheetConvertOptions
  {
    PageNumber = 2,
    PagesCount = 1,
    Format = SpreadsheetFileType.Csv // Specify the conversion format
  };
  converter.Convert(outputFile, options);
}

Převést CSV do Excelu (XLS/XLSX) v C#

Naopak, pokud máte data oddělená čárkami a chcete je převést do dobře formátovaného tabulkového formátu, musíte tato data CSV převést do formátu XLS nebo XLSX. Následující kroky ukazují, jak převést soubor CSV do formátu MS Excel XLSX pomocí C#.

 • Připravte možnosti načítání pro soubor CSV a definujte oddělovač.
 • Načtěte CSV pomocí třídy Converter.
 • Nastavte formát převodu na XLSX pomocí SpreadsheetConvertOptions.
 • Pomocí metody Convert převeďte data CSV do formátu XLSX.

Následující kód ukazuje, jak převést soubor CSV do formátu XLSX v C#.

// Převeďte soubory CSV do formátu XLS/XLSX v C#
string inputFile = @"path/comma-sparated-values.csv";
string outputFile = @"path/spreadsheet.xlsx";

Contracts.Func<LoadOptions> getLoadOptions =() => new CsvLoadOptions
{
  Separator = ','
};

using (Converter converter = new Converter(inputFile))
{
  SpreadsheetConvertOptions options = new SpreadsheetConvertOptions();
  converter.Convert(outputFile, options);
}

Stačí odpovídajícím způsobem nastavit formát převodu a zadat příslušný název souboru s příponou pro XLS nebo jakýkoli jiný formát souboru.

Získejte bezplatnou licenci API

Můžete získat bezplatnou dočasnou licenci, abyste mohli používat API bez omezení hodnocení.

Závěr

Abychom to shrnuli v článku, naučili jste se tam a zpět převody souborů MS Excel XLS/XLSX a CSV pomocí C#. Další informace o rozhraní .NET Conversion Automation API můžete získat pomocí dokumentace nebo pomocí příkladů dostupných na GitHubu. Kontaktujte nás s jakýmkoliv dotazem prostřednictvím fóra.

Související článek

Viz také