Čeština

Porovnat více souborů CSV v Java – přijmout, odmítnout nebo zvýraznit změny

V tomto článku se naučíme porovnat více než dva CSV v Java. Kromě toho probereme, jak porovnat soubory CSV chráněné heslem. Nakonec, jak přijmout a odmítnout nalezené změny v rámci Java aplikace pomocí API pro porovnání dokumentů.
· Shoaib Khan · 4 min

Porovnejte více souborů CSV v C# - Přijměte, odmítněte nebo zvýrazněte změny

Dnes se v tomto článku dále naučíme porovnat více než dva CSV pomocí C#. Kromě toho probereme, jak porovnat soubory CSV chráněné heslem. V neposlední řadě, jak přijmout a odmítnout nalezené změny pomocí C# v rámci .NET aplikace.
· Shoaib Khan · 4 min

Porovnejte soubory CSV pomocí C#

Soubory CSV jsou široce používány při sdílení velkých dat v kompaktní velikosti. Taková data obsahují hodnoty oddělené čárkami, které ve skutečnosti nejsou pro člověka příliš čitelné. Je však docela snadné manipulovat se soubory CSV pomocí editorů, jako je Microsoft Excel, OpenOffice Calc nebo LibreOffice. Existují určité scénáře, kdy potřebujeme porovnat dva velké soubory CSV pro jejich rozdíl. Abychom toto srovnání provedli, provádíme to programově. Již dříve jsme diskutovali o tomto [porovnání souborů CSV v Java][11]. Tento článek popisuje základní způsob, jak porovnat dva soubory CSV pomocí C# v rámci aplikace .NET.
· Shoaib Khan · 2 min

Porovnejte soubory CSV v Java

Data souborů CSV jsou v podstatě hodnoty oddělené čárkami a je velmi obtížné číst taková data v nezpracovaném formátu. Když však tyto soubory prohlížíte pomocí některého ze známých editorů, jako je Microsoft Excel, OpenOffice Calc nebo LibreOffice, které podporují formát CSV, je manipulace se soubory CSV poměrně snadná. Ale co když chcete porovnat dva velké soubory CSV z hlediska rozdílu v datech? Udělejme to programově. Tento článek rychle popisuje základní způsob, jak porovnat dva soubory CSV v Java.
· Shoaib Khan · 2 min