Čeština

Převod CAD výkresů do PDF v C#

Dnes se naučíme, jak programově převést výkresy CAD do formátu PDF v C#. Dříve, v [dřívějším příspěvku][1], jsme udělali totéž, ale v Java. Snažili jsme se převést soubory DWG, DGN a DWF do dokumentu PDF s příkladem kódu. Udělejme to v C# pomocí API pro konverzi dokumentů pro .NET.
· Shoaib Khan · 3 min