فارسی

تغییر جهت صفحه یک سند Word در سی شارپ

هر صفحه از سند ممکن است دارای طرح بندی های مختلفی باشد. بستگی به محتوای صفحه دارد. جهت گیری مناسب آن به عنوان یک توسعه دهنده، می توانیم جهت هر صفحه را به صفحه ای که مناسب است تغییر دهیم. در این مقاله یاد می گیریم که با استفاده از سی شارپ جهت یک صفحه در سند Word را تغییر دهیم. به طور جداگانه، نحوه تغییر طرح پرتره به افقی و سپس نحوه تغییر جهت افقی به عمودی با برنامه های NET را خواهیم دید.
آوریل 10, 2022 · 4 دقیقه · شعیب خان

تغییر جهت صفحه یک سند Word در جاوا

جهت گیری صفحه بستگی به طرح بندی محتوای صفحه دارد. به‌عنوان یک توسعه‌دهنده، می‌توانیم جهت هر صفحه را به صورت برنامه‌نویسی به صفحه‌ای که مناسب است تغییر دهیم. در این مقاله با تغییر جهت صفحه در سند Word در جاوا آشنا می شویم. به طور جداگانه، نحوه تغییر جهت افقی به عمودی و سپس نحوه تغییر جهت عمودی به افقی با برنامه های جاوا را خواهیم دید.
آوریل 4, 2022 · 3 دقیقه · شعیب خان