فارسی

2024 2

فوریهٔ 1

امضای دیجیتالی اسناد Word با جاوا

· شعیب خان · 3 دقیقه

ژانویهٔ 1

PDF را با گواهی امضای دیجیتال با استفاده از Java امضا کنید

· شعیب خان · 3 دقیقه

2023 81

دسامبر 6

ایجاد کدهای QR - اسناد و تصاویر eSign

· شعیب خان · 4 دقیقه

ایجاد بارکد - اسناد و تصاویر eSign

· شعیب خان · 4 دقیقه

جستجوی آنلاین مترادف در اسناد

· شعیب خان · 3 دقیقه

جستجوی آنلاین فازی در اسناد

· شعیب خان · 4 دقیقه

جستجوی فازی در اسناد با استفاده از جاوا

· شعیب خان · 5 دقیقه

جستجوی فازی در اسناد با استفاده از سی شارپ

· شعیب خان · 5 دقیقه

نوامبر 6

جستجوی آنلاین متن در اسناد

· شعیب خان · 4 دقیقه

جستجوی آنلاین Regex در اسناد

· شعیب خان · 4 دقیقه

جستجوی Regex در اسناد با استفاده از جاوا

· شعیب خان · 4 دقیقه

جستجو در اسناد توسط RegEx با استفاده از C#

· شعیب خان · 4 دقیقه

جستجوی کارآمد متن در سی شارپ: مدیریت چندین فایل و پوشه

· شعیب خان · 6 دقیقه

جستجوی متن کارآمد در جاوا: مدیریت چندین فایل و پوشه

· شعیب خان · 5 دقیقه

اکتبر 8

بررسی فراداده - رویکرد آنلاین و برنامه‌ای

· شعیب خان · 5 دقیقه

مدیریت فراداده EPUB با استفاده از Java – ویرایشگر فراداده

· شعیب خان · 4 دقیقه

EPUB Metadata را با استفاده از C# – .NET Metadata Editor به روز کنید

· شعیب خان · 4 دقیقه

EPUB Metadata Editor – مشاهده و ویرایش ویژگی های EPUB

· شعیب خان · 4 دقیقه

ویرایشگر فراداده PNG - مشخصات PNG را مشاهده و ویرایش کنید

· شعیب خان · 4 دقیقه

ویرایشگر برچسب های MP3 – مشاهده و ویرایش برچسب های MP3

· شعیب خان · 4 دقیقه

ویرایش ارائه‌های PPT/PPTX با Java آسان شده است

· شعیب خان · 4 دقیقه

ویرایش ارائه PPT/PPTX در سی شارپ

· شعیب خان · 4 دقیقه

سپتامبر 6

ویرایش ارائه های پاورپوینت - ویرایشگر PPT/PPTX

· شعیب خان · 4 دقیقه

ویرایش فایل های XML - ویرایشگر XML

· شعیب خان · 5 دقیقه

ویرایش اسناد Word - ویرایشگر DOC/DOCX

· شعیب خان · 4 دقیقه

ویرایش صفحات گسترده اکسل - ویرایشگر XLS/XLSX

· شعیب خان · 5 دقیقه

اضافه کردن واترمارک به تصاویر

· شعیب خان · 4 دقیقه

ارائه پاورپوینت واترمارک

· شعیب خان · 4 دقیقه

اوت 8

واترمارک صفحات گسترده اکسل

· شعیب خان · 5 دقیقه

واترمارک اسناد Word با استفاده از جاوا

· شعیب خان · 4 دقیقه

واترمارک اسناد Word با استفاده از سی شارپ

· شعیب خان · 4 دقیقه

واترمارک اسناد Word

· شعیب خان · 4 دقیقه

اسناد PDF Watermark

· شعیب خان · 4 دقیقه

قفل و باز کردن قفل فایل های اکسل با رمز عبور با استفاده از جاوا

· شعیب خان · 5 دقیقه

قفل و باز کردن قفل فایل های اکسل با رمز عبور با استفاده از سی شارپ

· شعیب خان · 5 دقیقه

محافظت از رمز عبور صفحات گسترده اکسل

· شعیب خان · 4 دقیقه

ژوئیهٔ 7

حذف رمز عبور از صفحات گسترده اکسل

· شعیب خان · 4 دقیقه

حذف رمز عبور از ارائه های پاورپوینت - PPT/PPTX

· شعیب خان · 4 دقیقه

نحوه حذف رمز عبور از اسناد Word

· شعیب خان · 4 دقیقه

نحوه حذف رمز عبور از اسناد PDF

· شعیب خان · 3 دقیقه

ارائه پاورپوینت محافظت از رمز عبور

· شعیب خان · 4 دقیقه

حفاظت از رمز عبور PDF آنلاین

· شعیب خان · 3 دقیقه

حفاظت از رمز عبور سند Word آنلاین

· شعیب خان · 4 دقیقه

ژوئن 5

ادغام به PDF آنلاین

· شعیب خان · 4 دقیقه

ادغام فایل های پاورپوینت آنلاین

· شعیب خان · 4 دقیقه

اسناد Word را به صورت آنلاین ادغام کنید

· شعیب خان · 3 دقیقه

ادغام فایل های اکسل و صفحات گسترده به صورت آنلاین

· شعیب خان · 3 دقیقه

ادغام اسناد Word با استفاده از جاوا

· شعیب خان · 4 دقیقه

مهٔ 7

ادغام اسناد Word با استفاده از سی شارپ

· شعیب خان · 4 دقیقه

اسکن کد QR آنلاین - تصویر و دوربین

· شعیب خان · 4 دقیقه

اسکن بارکد آنلاین – تصویر و دوربین

· شعیب خان · 3 دقیقه

اسکن بارکد با استفاده از جاوا

· شعیب خان · 2 دقیقه

اسکن بارکد با استفاده از سی شارپ

· شعیب خان · 3 دقیقه

اسکن کد QR با استفاده از سی شارپ

· شعیب خان · 3 دقیقه

اسکن کد QR با استفاده از جاوا

· شعیب خان · 3 دقیقه

آوریل 6

تفاوت را پیدا کنید - تصاویر را به صورت آنلاین مقایسه کنید

· شعیب خان · 3 دقیقه

مقایسه صفحات گسترده اکسل

· شعیب خان · 3 دقیقه

مقایسه اسناد Word

· شعیب خان · 4 دقیقه

مقایسه اسناد PDF - آنلاین

· شعیب خان · 3 دقیقه

نحوه مقایسه فایل های PDF با استفاده از Java - راهنمای جامع

· شعیب خان · 6 دقیقه

مقایسه چندین سند PDF در Java – پذیرش یا رد تغییرات

· شعیب خان · 4 دقیقه

مارس 5

مقایسه اسناد PDF محافظت شده با رمز عبور در جاوا

· شعیب خان · 3 دقیقه

مقایسه اسناد PDF با استفاده از جاوا

· شعیب خان · 3 دقیقه

نمایشگر XML با استفاده از جاوا

· شعیب خان · 3 دقیقه

نمایشگر XML با استفاده از سی شارپ

· شعیب خان · 3 دقیقه

STL Viewer – مدل های سه بعدی و طرح های CAD را به صورت آنلاین مشاهده کنید

· شعیب خان · 3 دقیقه

فوریهٔ 10

نمایشگر CAD - فایل های DXG، DXF را به صورت آنلاین مشاهده کنید

· شعیب خان · 3 دقیقه

XML Viewer – مشاهده آنلاین داده های XML

· شعیب خان · 3 دقیقه

JSON Viewer – مشاهده JSON Data Online

· شعیب خان · 3 دقیقه

JSON به XML – مبدل آنلاین رایگان

· شعیب خان · 3 دقیقه

CSV به XML – مبدل آنلاین رایگان

· شعیب خان · 3 دقیقه

JSON به CSV – مبدل آنلاین رایگان

· شعیب خان · 3 دقیقه

CSV به JSON – مبدل آنلاین رایگان

· شعیب خان · 4 دقیقه

SVG را به PNG تبدیل کنید

· شعیب خان · 3 دقیقه

SVG را به JPG تبدیل کنید

· شعیب خان · 4 دقیقه

تصاویر WebP را به PNG تبدیل کنید

· شعیب خان · 3 دقیقه

ژانویهٔ 7

تبدیل تصاویر WebP به JPG

· شعیب خان · 4 دقیقه

مشاهده اسناد Word به صورت PDF در جاوا

· شعیب خان · 4 دقیقه

مشاهده اسناد Word به صورت PDF با استفاده از سی شارپ

· شعیب خان · 4 دقیقه

نحوه تبدیل PDF به HTML در Java تنها با چند مرحله

· شعیب خان · 3 دقیقه

تبدیل اسناد PDF به HTML با استفاده از سی شارپ

· شعیب خان · 4 دقیقه

تبدیل اسناد Word به PDF در جاوا

· شعیب خان · 3 دقیقه

تبدیل اسناد Word به PDF با استفاده از سی شارپ

· شعیب خان · 4 دقیقه

2022 66

دسامبر 4

استخراج تصاویر از اسناد PDF با استفاده از سی شارپ

· شعیب خان · 3 دقیقه

ادغام فایل های اکسل و صفحات گسترده در جاوا

· شعیب خان · 4 دقیقه

استخراج تصاویر از اسناد PDF در جاوا

· شعیب خان · 3 دقیقه

ادغام فایل های اکسل و صفحات گسترده با استفاده از سی شارپ

· شعیب خان · 4 دقیقه

نوامبر 3

ادغام پاورپوینت ها و اسلایدها در جاوا

· شعیب خان · 3 دقیقه

ادغام پاورپوینت ها و اسلایدها با استفاده از سی شارپ

· شعیب خان · 3 دقیقه

تبدیل Word به Markdown در جاوا

· شعیب خان · 3 دقیقه

اکتبر 6

تبدیل Word به Markdown با استفاده از سی شارپ

· شعیب خان · 3 دقیقه

متن را از فایل های Markdown در Java استخراج کنید

· شعیب خان · 3 دقیقه

استخراج متن از فایل های Markdown با استفاده از سی شارپ

· شعیب خان · 3 دقیقه

تبدیل فایل های Markdown به PDF در جاوا

· شعیب خان · 3 دقیقه

تبدیل فایل های Markdown به PDF با استفاده از سی شارپ

· شعیب خان · 3 دقیقه

JSON را با استفاده از Java به صورت PDF، JPG، PNG و HTML ارائه دهید

· شعیب خان · 5 دقیقه

سپتامبر 6

JSON Viewer در جاوا

· شعیب خان · 3 دقیقه

رندر JSON به صورت PDF، JPG، PNG و HTML با استفاده از C#

· شعیب خان · 5 دقیقه

نمایشگر JSON با استفاده از C#

· شعیب خان · 3 دقیقه

مقایسه چندین سند ورد در Java – پذیرش یا رد تغییرات

· شعیب خان · 4 دقیقه

مقایسه اسناد Word محافظت شده با رمز عبور در جاوا

· شعیب خان · 3 دقیقه

مقایسه اسناد Word در جاوا

· شعیب خان · 3 دقیقه

اوت 2

تبدیل SVG به PNG با استفاده از C#

· شعیب خان · 4 دقیقه

تبدیل SVG به JPG در جاوا

· شعیب خان · 4 دقیقه

ژوئیهٔ 6

مقایسه چندین فایل CSV در Java - پذیرش، رد یا برجسته کردن تغییرات

· شعیب خان · 6 دقیقه

مقایسه چندین فایل CSV در C# - پذیرش، رد یا برجسته کردن تغییرات

· شعیب خان · 6 دقیقه

تبدیل SVG به JPG با استفاده از C#

· شعیب خان · 4 دقیقه

مقایسه فایل های CSV با استفاده از سی شارپ

· شعیب خان · 3 دقیقه

تبدیل SVG به PNG در جاوا

· شعیب خان · 4 دقیقه

مقایسه فایل های CSV در جاوا

· شعیب خان · 3 دقیقه

مهٔ 2

شمارش کلمات و تکرار هر کلمه در یک سند با استفاده از جاوا

· شعیب خان · 4 دقیقه

شمارش کلمات و تکرار هر کلمه در یک سند با استفاده از سی شارپ

· شعیب خان · 4 دقیقه

آوریل 6

حذف صفحات از PDF در جاوا

· شعیب خان · 4 دقیقه

حذف صفحات از PDF با استفاده از C#

· شعیب خان · 5 دقیقه

تغییر جهت صفحه یک سند Word در سی شارپ

· شعیب خان · 3 دقیقه

حذف واترمارک از اسناد PDF در جاوا

· شعیب خان · 4 دقیقه

تغییر جهت صفحه یک سند Word در جاوا

· شعیب خان · 3 دقیقه

نحوه ویرایش فایل های اکسل در جاوا

· شعیب خان · 4 دقیقه

مارس 10

ویرایش اسناد Word در جاوا

· شعیب خان · 3 دقیقه

حذف واترمارک از اسناد PDF در سی شارپ

· شعیب خان · 5 دقیقه

اضافه کردن یا حذف حاشیه نویسی یا نشانه گذاری فایل های Word در جاوا

· شعیب خان · 6 دقیقه

تبدیل PDF به Grayscale با استفاده از C#

· شعیب خان · 4 دقیقه

حاشیه نویسی ها را از اسناد PDF یا Word در Java حذف کنید

· شعیب خان · 4 دقیقه

نحوه تنظیم مجدد صفحات PDF در جاوا

· شعیب خان · 3 دقیقه

جستجوی کلمه و جایگزینی متن در PDF در جاوا

· شعیب خان · 5 دقیقه

اسناد Word را به صورت Minified HTML در Java رندر کنید

· شعیب خان · 3 دقیقه

تبدیل PDF به Grayscale در جاوا

· شعیب خان · 3 دقیقه

نحوه تنظیم مجدد صفحات در Word با استفاده از جاوا

· شعیب خان · 3 دقیقه

فوریهٔ 11

با استفاده از سی شارپ، اسناد Word را به صورت HTML تمیز ارائه دهید

· شعیب خان · 3 دقیقه

نحوه تنظیم مجدد صفحات PDF با استفاده از سی شارپ

· شعیب خان · 3 دقیقه

یافتن و جایگزینی متن در PDF با استفاده از C#

· شعیب خان · 5 دقیقه

یافتن و جایگزینی کلمات در اسناد Word با استفاده از سی شارپ

· شعیب خان · 5 دقیقه

خواندن برچسب های MP3 در Java - (ID3، متن ترانه، APE)

· شعیب خان · 5 دقیقه

حفاظت از رمز عبور ارائه های پاورپوینت در جاوا

· شعیب خان · 4 دقیقه

تبدیل نقشه های اتوکد DWG به PDF در جاوا

· شعیب خان · 3 دقیقه

نحوه ویرایش فایل های اکسل با استفاده از سی شارپ

· شعیب خان · 5 دقیقه

نحوه تنظیم مجدد صفحات در Word با استفاده از سی شارپ

· شعیب خان · 3 دقیقه

جستجوی کلمه و جایگزینی متن در اسناد Word با استفاده از جاوا

· شعیب خان · 5 دقیقه

نحوه محافظت با رمز عبور و حذف حفاظت از اسناد Word در جاوا

· شعیب خان · 4 دقیقه

ژانویهٔ 10

حذف برچسب های MP3 در جاوا

· شعیب خان · 3 دقیقه

حذف حاشیه نویسی از اسناد PDF یا Word با استفاده از C#

· شعیب خان · 4 دقیقه

اضافه کردن یا حذف حاشیه نویسی یا نشانه گذاری فایل های PDF با استفاده از C#

· شعیب خان · 7 دقیقه

خواندن برچسب های MP3 با استفاده از C# - (ID3، متن ترانه، APE)

· شعیب خان · 4 دقیقه

تبدیل ارائه ها به تصاویر در جاوا

· شعیب خان · 3 دقیقه

هموفون ها را در چندین فایل در Java پیدا کنید

· شعیب خان · 5 دقیقه

تبدیل ارائه ها به تصاویر با استفاده از سی شارپ

· شعیب خان · 3 دقیقه

نمایشگر فایل STL با استفاده از جاوا

· شعیب خان · 4 دقیقه

حذف برچسب های MP3 با استفاده از سی شارپ

· شعیب خان · 3 دقیقه

یافتن هموفون در چندین فایل با استفاده از سی شارپ

· شعیب خان · 6 دقیقه

2021 84

دسامبر 10

نمایشگر فایل STL با استفاده از سی شارپ

· شعیب خان · 4 دقیقه

اسناد محافظت شده با رمز عبور واترمارک با استفاده از سی شارپ

· شعیب خان · 5 دقیقه

متن خطی در اسناد با استفاده از سی شارپ

· شعیب خان · 3 دقیقه

تبدیل کد منبع به PDF در جاوا

· شعیب خان · 4 دقیقه

اسناد PDF را با استفاده از C# مقایسه کنید - تغییرات را برجسته، قبول یا رد کنید

· شعیب خان · 5 دقیقه

حفاظت از رمز عبور فایل های PDF در جاوا

· شعیب خان · 4 دقیقه

متن خطی در اسناد با استفاده از جاوا

· شعیب خان · 3 دقیقه

با استفاده از سی شارپ، زیر خط موج دار در Word، PDF و سایر اسناد اضافه کنید.

· شعیب خان · 4 دقیقه

تبدیل کد منبع به PDF در سی شارپ

· شعیب خان · 5 دقیقه

مقایسه اسناد Word با استفاده از C#

· شعیب خان · 6 دقیقه

نوامبر 10

نحوه محافظت با رمز عبور و حذف حفاظت از اسناد Word با استفاده از سی شارپ

· شعیب خان · 5 دقیقه

اسناد محافظت شده با رمز عبور واترمارک در جاوا

· شعیب خان · 4 دقیقه

قفل و باز کردن قفل فایل های پاورپوینت با رمز عبور با استفاده از سی شارپ

· شعیب خان · 5 دقیقه

تبدیل صفحات گسترده اکسل به PDF در جاوا

· شعیب خان · 5 دقیقه

قفل و باز کردن قفل فایل های PDF با رمز عبور با استفاده از سی شارپ

· شعیب خان · 5 دقیقه

تبدیل صفحات گسترده اکسل به PDF با استفاده از سی شارپ

· شعیب خان · 6 دقیقه

واترمارک برگه های اکسل در جاوا

· شعیب خان · 5 دقیقه

ویرایش فایل های XML در جاوا

· شعیب خان · 3 دقیقه

واترمارک برگه های اکسل با استفاده از سی شارپ

· شعیب خان · 5 دقیقه

ویرایش فایل های XML با استفاده از سی شارپ

· شعیب خان · 3 دقیقه

اکتبر 10

طبقه بندی تاکسونومیک متن خام با استفاده از C# - (IAB-2 و تاکسونومی اسناد)

· شعیب خان · 4 دقیقه

طبقه بندی تاکسونومیک اسناد با استفاده از C# - (IAB-2 و تاکسونومی اسناد)

· شعیب خان · 5 دقیقه

روش های مختلف برای تقسیم فایل های PDF در جاوا

· شعیب خان · 6 دقیقه

ایجاد هایپرلینک در PDF با استفاده از حاشیه نویسی در سی شارپ

· شعیب خان · 3 دقیقه

برجسته کردن پی دی اف با استفاده از حاشیه نویسی در سی شارپ

· شعیب خان · 3 دقیقه

نحوه تقسیم فایل های PDF با استفاده از سی شارپ

· شعیب خان · 6 دقیقه

ایجاد هایپرلینک در PDF با استفاده از Annotations در جاوا

· شعیب خان · 3 دقیقه

PDF را با استفاده از Annotations در Java برجسته کنید

· شعیب خان · 3 دقیقه

اسناد اسکن شده PDF را در Java ویرایش کنید

· شعیب خان · 4 دقیقه

جستجوی مترادف در چندین فایل با استفاده از جاوا

· شعیب خان · 6 دقیقه

سپتامبر 9

با استفاده از جاوا، مترادف کلمات را پیدا کنید

· شعیب خان · 4 دقیقه

تبدیل CSV به XML در سی شارپ

· شعیب خان · 3 دقیقه

ویرایش اسناد اسکن شده PDF در سی شارپ

· شعیب خان · 4 دقیقه

مشاهده اسناد Word به عنوان صفحه HTML پاسخگو با استفاده از جاوا

· شعیب خان · 3 دقیقه

جستجوی مترادف در چندین فایل با استفاده از سی شارپ

· شعیب خان · 5 دقیقه

پیدا کردن مترادف کلمات با استفاده از سی شارپ

· شعیب خان · 4 دقیقه

تبدیل JSON به XML در سی شارپ

· شعیب خان · 3 دقیقه

استخراج داده های فایل های ZIP در جاوا

· شعیب خان · 5 دقیقه

ایجاد گزارش از داده های XML در سی شارپ

· شعیب خان · 5 دقیقه

اوت 6

مشاهده اسناد Word به عنوان صفحه پاسخگوی HTML با استفاده از C#

· شعیب خان · 3 دقیقه

استخراج داده های فایل ZIP در سی شارپ

· شعیب خان · 4 دقیقه

تبدیل اکسل به CSV و CSV به فرمت های اکسل در سی شارپ

· شعیب خان · 4 دقیقه

ایجاد گزارش از داده های CSV با استفاده از C#

· شعیب خان · 5 دقیقه

ایجاد بارکد در Java – اضافه کردن بارکد به اسناد و تصاویر

· شعیب خان · 4 دقیقه

ساخت راه حل جستجوی تمام متن در جاوا

· شعیب خان · 5 دقیقه

ژوئیهٔ 6

CSV را به اکسل (XLS XLSX) و بالعکس در Java تبدیل کنید

· شعیب خان · 4 دقیقه

واترمارک فایل های PDF با استفاده از سی شارپ

· شعیب خان · 4 دقیقه

مدیریت داده های XMP و EXIF تصاویر HEIF/HEIC با استفاده از C#

· شعیب خان · 4 دقیقه

ایجاد بارکد در C# - اضافه کردن بارکد به اسناد و تصاویر

· شعیب خان · 4 دقیقه

ایجاد گزارش از داده های XML در جاوا

· شعیب خان · 5 دقیقه

ایجاد گزارش از داده های CSV در جاوا

· شعیب خان · 4 دقیقه

ژوئن 7

واترمارک فایل های PDF در جاوا

· شعیب خان · 4 دقیقه

افزودن یا حذف حاشیه نویسی یا نشانه گذاری فایل های Word با استفاده از سی شارپ

· شعیب خان · 8 دقیقه

تبدیل JSON به CSV و CSV به JSON با استفاده از C#

· شعیب خان · 3 دقیقه

مقایسه تصویر در Java برای تشخیص تفاوت ها

· شعیب خان · 3 دقیقه

با استفاده از جاوا، چندین نوع فایل را در یک ادغام کنید

· شعیب خان · 4 دقیقه

اسلایدهای ارائه واترمارک با استفاده از جاوا

· شعیب خان · 4 دقیقه

راه حل جستجوی کامل متن خود را در C# بسازید

· شعیب خان · 5 دقیقه

مهٔ 6

تبدیل فایل EML یا MSG به PDF در سی شارپ

· شعیب خان · 4 دقیقه

تبدیل اسناد به اکسل XLS، XLSX در جاوا

· شعیب خان · 4 دقیقه

تبدیل تصاویر به پی دی اف در سی شارپ

· شعیب خان · 5 دقیقه

داده های XMP و EXIF تصاویر HEIF/HEIC را با استفاده از Java مدیریت کنید

· شعیب خان · 5 دقیقه

ادغام انواع فایل های مختلف در یک سند با استفاده از سی شارپ

· شعیب خان · 4 دقیقه

اضافه کردن واترمارک به اسلایدهای ارائه با استفاده از C#

· شعیب خان · 5 دقیقه

آوریل 5

مشاهده اسناد CAD با استفاده از C#

· شعیب خان · 6 دقیقه

تبدیل تصاویر به PDF در جاوا

· شعیب خان · 4 دقیقه

اضافه کردن یا حذف حاشیه نویسی از فایل های PDF با استفاده از جاوا

· شعیب خان · 8 دقیقه

تبدیل اسناد به اکسل XLS، XLSX در سی شارپ

· شعیب خان · 4 دقیقه

مشاهده اسناد CAD با استفاده از جاوا

· شعیب خان · 6 دقیقه

مارس 6

ویرایش اسناد Word در سی شارپ

· شعیب خان · 4 دقیقه

استخراج اطلاعات RIFF و فراداده فایل های WAV در جاوا

· شعیب خان · 3 دقیقه

ایجاد گزارش از داده های JSON در سی شارپ

· شعیب خان · 4 دقیقه

استخراج تصاویر از کتاب های الکترونیکی EPUB، FB2، CHM در جاوا

· شعیب خان · 4 دقیقه

امضای اسناد با گواهی دیجیتال با استفاده از سی شارپ

· شعیب خان · 4 دقیقه

استخراج اطلاعات RIFF و متادیتای فایل های WAV در سی شارپ

· شعیب خان · 4 دقیقه

فوریهٔ 5

پخش و مکث تصاویر متحرک GIF و APNG در صفحات وب با استفاده از سی شارپ

· شعیب خان · 3 دقیقه

استخراج تصاویر از کتاب های الکترونیکی EPUB، FB2، CHM در سی شارپ

· شعیب خان · 4 دقیقه

برای امضای اسناد و تصاویر، کد QR را در Java ایجاد کنید

· شعیب خان · 4 دقیقه

تبدیل ارائه ها به PDF در جاوا

· شعیب خان · 4 دقیقه

ایجاد گزارش از داده های JSON در جاوا

· شعیب خان · 4 دقیقه

ژانویهٔ 4

کد QR را در C# ایجاد کنید تا اسناد و تصاویر را امضا کنید

· شعیب خان · 4 دقیقه

استخراج داده ها از فاکتورها و رسیدها در جاوا

· شعیب خان · 4 دقیقه

WebP را در Java به JPG، PNG و PDF تبدیل کنید

· شعیب خان · 5 دقیقه

مقایسه تصویر در C# برای تشخیص تفاوت ها

· شعیب خان · 3 دقیقه

2020 29

دسامبر 5

حذف ابرداده برای اسناد و تصاویر با استفاده از سی شارپ

· شعیب خان · 4 دقیقه

خواندن فیلدهای فرم PDF با استفاده از C#

· شعیب خان · 3 دقیقه

اضافه کردن واترمارک به تصاویر با استفاده از سی شارپ

· شعیب خان · 4 دقیقه

پاک کننده ابرداده برای اسناد و تصاویر با استفاده از جاوا

· شعیب خان · 4 دقیقه

فیلدهای فرم PDF را در Java بخوانید

· شعیب خان · 3 دقیقه

نوامبر 3

یافتن و حذف واترمارک از اسناد در جاوا

· شعیب خان · 4 دقیقه

یافتن و حذف واترمارک از اسناد در سی شارپ

· شعیب خان · 5 دقیقه

تبدیل نقشه های CAD به PDF در سی شارپ

· شعیب خان · 4 دقیقه

اکتبر 4

استخراج تصاویر از اسناد با استفاده از سی شارپ

· شعیب خان · 4 دقیقه

استخراج تصاویر از اسناد با استفاده از جاوا

· شعیب خان · 4 دقیقه

درج اشیاء OLE در Word، Excel، PowerPoint با استفاده از جاوا

· شعیب خان · 4 دقیقه

تأیید امضای دیجیتال در اسناد با استفاده از جاوا

· شعیب خان · 2 دقیقه

سپتامبر 2

اضافه کردن واترمارک به تصاویر در جاوا

· شعیب خان · 3 دقیقه

تبدیل فایل های MSG و EML به PDF در جاوا

· شعیب خان · 3 دقیقه

اوت 1

ادغام PDF، اسناد Word، صفحات گسترده، فایل های ارائه در سی شارپ

· شعیب خان · 4 دقیقه

ژوئیهٔ 1

فایل های متنی، ورد و پی دی اف را با کتابخانه تفاوت Java مقایسه کنید

· شعیب خان · 5 دقیقه

ژوئن 2

تبدیل WebP به JPG، PNG، TIFF و PDF در سی شارپ

· شعیب خان · 4 دقیقه

بازخورد مشتری خود را با استفاده از تجزیه و تحلیل احساسات در C# طبقه بندی کنید

· شعیب خان · 4 دقیقه

مهٔ 6

جستجوی متن در Word، Excel، PDF، ZIP و سایر فرمت های سند با استفاده از C#.NET

· محمد سهیل · 6 دقیقه

نمایه سازی متن و جستجوی دایرکتوری ها با استفاده از سی شارپ

· شعیب خان · 2 دقیقه

اسناد PDF، Word، Excel را در Java تقسیم یا ادغام کنید

· شعیب خان · 6 دقیقه

درج اشیاء OLE در ورد، اکسل، پاورپوینت با سی شارپ

· شعیب خان · 4 دقیقه

مدیریت داده های EXIF تصاویر JPEG، PNG، TIFF و WebP در C#.NET

· شعیب خان · 6 دقیقه

داده های EXIF تصاویر JPEG، PNG، TIFF و WebP را در Java مدیریت کنید

· شعیب خان · 6 دقیقه

آوریل 3

C# Diff Library برای مقایسه فایل های متنی

· محمد سهیل · 4 دقیقه

نمایش و پنهان کردن حاشیه‌های صفحه هنگام تبدیل اسناد به HTML در سی شارپ

· شعیب خان · 3 دقیقه

جستجوی امضاهای تصویر در ورد، اکسل، پاورپوینت، اسناد PDF در سی شارپ

· شعیب خان · 3 دقیقه

مارس 2

مقایسه دو فایل یا بیشتر در سی شارپ

· شعیب خان · 4 دقیقه

تبدیل پاورپوینت های PPT، PPTX و OpenOffice به PDF در سی شارپ

· شعیب خان · 6 دقیقه

2019 4

نوامبر 2

ایجاد Document Viewer در ASP.NET Core MVC برای بیش از 140 فرمت فایل

· عثمان عزیز · 4 دقیقه

استخراج داده ها از فایل های پایگاه داده با استفاده از سی شارپ

· عثمان عزیز · 3 دقیقه

اکتبر 1

استخراج داده ها از فاکتورها یا رسیدها در سی شارپ

· عثمان عزیز · 4 دقیقه

سپتامبر 1

تأیید امضای دیجیتال در اسناد با استفاده از C#

· عثمان عزیز · 2 دقیقه