ไทย

2024 2

กุมภาพันธ์ 1

ลงนามเอกสาร Word แบบดิจิทัลด้วย Java

· โชอัยบข่าน · 1 min

มกราคม 1

ลงนาม PDF ด้วยใบรับรองลายเซ็นดิจิทัลโดยใช้ Java

· โชอัยบข่าน · 1 min

2023 81

ธันวาคม 6

สร้างรหัส QR - เอกสาร eSign และรูปภาพ

· โชอัยบข่าน · 2 min

สร้างบาร์โค้ด - เอกสาร eSign และรูปภาพ

· โชอัยบข่าน · 1 min

ค้นหาคำพ้องออนไลน์ในเอกสาร

· โชอัยบข่าน · 1 min

การค้นหาแบบคลุมเครือออนไลน์ในเอกสาร

· โชอัยบข่าน · 2 min

การค้นหาแบบคลุมเครือในเอกสารโดยใช้ Java

· โชอัยบข่าน · 2 min

การค้นหาแบบคลุมเครือในเอกสารโดยใช้ C#

· โชอัยบข่าน · 2 min

พฤศจิกายน 6

ค้นหาข้อความออนไลน์ในเอกสาร

· โชอัยบข่าน · 1 min

ค้นหา Regex ออนไลน์ในเอกสาร

· โชอัยบข่าน · 2 min

ค้นหา Regex ในเอกสารโดยใช้ Java

· โชอัยบข่าน · 2 min

ค้นหาในเอกสารโดย RegEx โดยใช้ C#

· โชอัยบข่าน · 2 min

การค้นหาข้อความที่มีประสิทธิภาพใน C#: การจัดการหลายไฟล์และโฟลเดอร์

· โชอัยบข่าน · 3 min

การค้นหาข้อความที่มีประสิทธิภาพใน Java: การจัดการหลายไฟล์และโฟลเดอร์

· โชอัยบข่าน · 3 min

ตุลาคม 8

การขัดล้างข้อมูลเมตา - แนวทางออนไลน์และแบบเป็นโปรแกรม

· โชอัยบข่าน · 2 min

จัดการข้อมูลเมตาของ EPUB โดยใช้ Java – โปรแกรมแก้ไขข้อมูลเมตา

· โชอัยบข่าน · 2 min

อัปเดตข้อมูลเมตาของ EPUB โดยใช้ C# – .NET Metadata Editor

· โชอัยบข่าน · 2 min

โปรแกรมแก้ไขข้อมูลเมตาของ EPUB – ดูและแก้ไขคุณสมบัติ EPUB

· โชอัยบข่าน · 2 min

เครื่องมือแก้ไขข้อมูลเมตา PNG – ดูและแก้ไขคุณสมบัติ PNG

· โชอัยบข่าน · 2 min

ตัวแก้ไขแท็ก MP3 – ดูและแก้ไขแท็ก MP3

· โชอัยบข่าน · 2 min

การแก้ไขงานนำเสนอ PPT/PPTX ทำได้ง่ายด้วย Java

· โชอัยบข่าน · 2 min

แก้ไขการนำเสนอ PPT/PPTX ใน C#

· โชอัยบข่าน · 2 min

กันยายน 6

แก้ไขงานนำเสนอ PowerPoint - ตัวแก้ไข PPT/PPTX

· โชอัยบข่าน · 2 min

แก้ไขไฟล์ XML - ตัวแก้ไข XML

· โชอัยบข่าน · 2 min

แก้ไขเอกสาร Word - เครื่องมือแก้ไข DOC/DOCX

· โชอัยบข่าน · 2 min

แก้ไขสเปรดชีต Excel - ตัวแก้ไข XLS/XLSX

· โชอัยบข่าน · 2 min

เพิ่มลายน้ำให้กับรูปภาพ

· โชอัยบข่าน · 2 min

งานนำเสนอ PowerPoint ลายน้ำ

· โชอัยบข่าน · 2 min

สิงหาคม 8

สเปรดชีต Excel ลายน้ำ

· โชอัยบข่าน · 2 min

ลายน้ำเอกสาร Word โดยใช้ Java

· โชอัยบข่าน · 2 min

ลายน้ำเอกสาร Word โดยใช้ C#

· โชอัยบข่าน · 2 min

เอกสาร Word ลายน้ำ

· โชอัยบข่าน · 2 min

เอกสาร PDF ลายน้ำ

· โชอัยบข่าน · 2 min

ล็อคและปลดล็อคไฟล์ Excel ด้วยรหัสผ่านโดยใช้ Java

· ชออิบ ข่าน · 2 min

ล็อคและปลดล็อคไฟล์ Excel ด้วยรหัสผ่านโดยใช้ C#

· ชออิบ ข่าน · 2 min

รหัสผ่านป้องกันสเปรดชีต Excel

· ชออิบ ข่าน · 2 min

กรกฎาคม 7

ลบรหัสผ่านออกจากสเปรดชีต Excel

· ชออิบ ข่าน · 1 min

ลบรหัสผ่านจากงานนำเสนอ PowerPoint - PPT/PPTX

· ชออิบ ข่าน · 2 min

วิธีลบรหัสผ่านออกจากเอกสาร Word

· ชออิบ ข่าน · 1 min

วิธีลบรหัสผ่านออกจากเอกสาร PDF

· ชออิบ ข่าน · 1 min

รหัสผ่านป้องกันงานนำเสนอ PowerPoint

· ชออิบ ข่าน · 1 min

รหัสผ่านป้องกัน PDF ออนไลน์

· ชออิบ ข่าน · 1 min

รหัสผ่านป้องกันเอกสาร Word ออนไลน์

· ชออิบ ข่าน · 1 min

มิถุนายน 5

รวมเป็น PDF ออนไลน์

· ชออิบ ข่าน · 1 min

รวมไฟล์ PowerPoint ออนไลน์

· ชออิบ ข่าน · 1 min

รวมเอกสาร Word ออนไลน์

· ชออิบ ข่าน · 1 min

รวมไฟล์ Excel และสเปรดชีตออนไลน์

· ชออิบ ข่าน · 1 min

รวมเอกสาร Word โดยใช้ Java

· ชออิบ ข่าน · 2 min

พฤษภาคม 7

ผสานเอกสาร Word โดยใช้ C#

· ชออิบ ข่าน · 2 min

สแกนรหัส QR ออนไลน์ - รูปภาพและกล้อง

· ชออิบ ข่าน · 2 min

สแกนบาร์โค้ดออนไลน์ – รูปภาพและกล้อง

· ชออิบ ข่าน · 1 min

สแกนบาร์โค้ดโดยใช้ Java

· ชออิบ ข่าน · 1 min

สแกนบาร์โค้ดด้วย C#

· ชออิบ ข่าน · 1 min

สแกนรหัส QR โดยใช้ C#

· ชออิบ ข่าน · 1 min

สแกนรหัส QR โดยใช้ Java

· ชออิบ ข่าน · 1 min

เมษายน 6

ค้นหาความแตกต่าง – เปรียบเทียบรูปภาพออนไลน์

· ชออิบ ข่าน · 1 min

เปรียบเทียบสเปรดชีต Excel

· ชออิบ ข่าน · 1 min

เปรียบเทียบเอกสาร Word

· ชออิบ ข่าน · 1 min

เปรียบเทียบเอกสาร PDF - ออนไลน์

· ชออิบ ข่าน · 1 min

วิธีเปรียบเทียบไฟล์ PDF โดยใช้ Java - คู่มือฉบับสมบูรณ์

· ชออิบ ข่าน · 2 min

เปรียบเทียบเอกสาร PDF หลายชุดใน Java – ยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง

· ชออิบ ข่าน · 2 min

มีนาคม 5

เปรียบเทียบเอกสาร PDF ที่ป้องกันด้วยรหัสผ่านใน Java

· ชออิบ ข่าน · 1 min

เปรียบเทียบเอกสาร PDF โดยใช้ Java

· ชออิบ ข่าน · 1 min

โปรแกรมดู XML โดยใช้ Java

· ชออิบ ข่าน · 1 min

โปรแกรมดู XML โดยใช้ C#

· ชออิบ ข่าน · 2 min

STL Viewer – ดูโมเดล 3 มิติและการออกแบบ CAD ทางออนไลน์

· ชออิบ ข่าน · 1 min

กุมภาพันธ์ 10

CAD Viewer – ดูไฟล์ DXG, DXF ออนไลน์

· ชออิบ ข่าน · 2 min

XML Viewer – ดูข้อมูล XML ออนไลน์

· ชออิบ ข่าน · 1 min

JSON Viewer – ดูข้อมูล JSON ออนไลน์

· ชออิบ ข่าน · 1 min

JSON เป็น XML – ตัวแปลงออนไลน์ฟรี

· ชออิบ ข่าน · 2 min

CSV เป็น XML – ตัวแปลงออนไลน์ฟรี

· ชออิบ ข่าน · 2 min

JSON เป็น CSV – ตัวแปลงออนไลน์ฟรี

· ชออิบ ข่าน · 2 min

CSV เป็น JSON – ตัวแปลงออนไลน์ฟรี

· ชออิบ ข่าน · 2 min

แปลง SVG เป็น PNG

· โชอัยบข่าน · 2 min

แปลง SVG เป็น JPG

· โชอัยบข่าน · 2 min

แปลงรูปภาพ WebP เป็น PNG

· โชอัยบข่าน · 2 min

มกราคม 7

แปลงรูปภาพ WebP เป็น JPG

· โชอัยบข่าน · 2 min

การดูเอกสาร Word เป็น PDF ใน Java

· ชออิบ ข่าน · 2 min

การดูเอกสาร Word เป็น PDF โดยใช้ C#

· ชออิบ ข่าน · 2 min

วิธีแปลง PDF เป็น HTML ใน Java ด้วยเพียงไม่กี่ขั้นตอน

· ชออิบ ข่าน · 2 min

แปลงเอกสาร PDF เป็น HTML โดยใช้ C#

· ชออิบ ข่าน · 2 min

แปลงเอกสาร Word เป็น PDF ใน Java

· ชออิบ ข่าน · 2 min

แปลงเอกสาร Word เป็น PDF โดยใช้ C#

· ชออิบ ข่าน · 2 min

2022 66

ธันวาคม 4

แยกรูปภาพออกจากเอกสาร PDF โดยใช้ C#

· ชออิบ ข่าน · 2 min

รวมไฟล์ Excel และสเปรดชีตใน Java

· ชออิบ ข่าน · 2 min

แยกรูปภาพจากเอกสาร PDF ใน Java

· ชออิบ ข่าน · 2 min

รวมไฟล์ Excel และสเปรดชีตโดยใช้ C#

· ชออิบ ข่าน · 2 min

พฤศจิกายน 3

ผสานงานนำเสนอ PowerPoint และสไลด์ใน Java

· ชออิบ ข่าน · 1 min

รวมงานนำเสนอ PowerPoint และสไลด์โดยใช้ C#

· ชออิบ ข่าน · 1 min

แปลง Word เป็น Markdown ใน Java

· ชออิบ ข่าน · 1 min

ตุลาคม 6

แปลง Word เป็น Markdown โดยใช้ C#

· ชออิบ ข่าน · 1 min

แยกข้อความจากไฟล์ Markdown ใน Java

· ชออิบ ข่าน · 1 min

แยกข้อความจากไฟล์ Markdown โดยใช้ C#

· ชออิบ ข่าน · 1 min

แปลงไฟล์ Markdown เป็น PDF ใน Java

· ชออิบ ข่าน · 1 min

แปลงไฟล์ Markdown เป็น PDF โดยใช้ C#

· ชออิบ ข่าน · 1 min

แสดงผล JSON เป็น PDF, JPG, PNG และ HTML โดยใช้ Java

· ชออิบ ข่าน · 2 min

กันยายน 6

โปรแกรมดู JSON ใน Java

· ชออิบ ข่าน · 1 min

แสดงผล JSON เป็น PDF, JPG, PNG & HTML โดยใช้ C#

· ชออิบ ข่าน · 2 min

โปรแกรมดู JSON โดยใช้ C#

· ชออิบ ข่าน · 1 min

เปรียบเทียบเอกสาร Word หลายชุดใน Java – ยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง

· ชออิบ ข่าน · 2 min

เปรียบเทียบเอกสาร Word ที่ป้องกันด้วยรหัสผ่านใน Java

· ชออิบ ข่าน · 2 min

เปรียบเทียบเอกสาร Word ใน Java

· ชออิบ ข่าน · 1 min

สิงหาคม 2

แปลง SVG เป็น PNG โดยใช้ C#

· ชออิบ ข่าน · 2 min

แปลง SVG เป็น JPG ใน Java

· ชออิบ ข่าน · 2 min

กรกฎาคม 6

เปรียบเทียบไฟล์ CSV หลายไฟล์ใน Java - ยอมรับ ปฏิเสธ หรือเน้นการเปลี่ยนแปลง

· ชออิบ ข่าน · 2 min

เปรียบเทียบไฟล์ CSV หลายไฟล์ใน C# - ยอมรับ ปฏิเสธ หรือเน้นการเปลี่ยนแปลง

· ชออิบ ข่าน · 2 min

แปลง SVG เป็น JPG โดยใช้ C#

· ชออิบ ข่าน · 2 min

เปรียบเทียบไฟล์ CSV โดยใช้ C#

· ชออิบ ข่าน · 1 min

แปลง SVG เป็น PNG ใน Java

· ชออิบ ข่าน · 2 min

เปรียบเทียบไฟล์ CSV ใน Java

· ชออิบ ข่าน · 1 min

พฤษภาคม 2

นับคำและการเกิดขึ้นของแต่ละคำในเอกสารโดยใช้ Java

· ชออิบ ข่าน · 2 min

นับคำและการเกิดขึ้นของแต่ละคำในเอกสารโดยใช้ C#

· ชออิบ ข่าน · 2 min

เมษายน 6

ลบหน้าออกจาก PDF ใน Java

· ชออิบ ข่าน · 2 min

ลบหน้าออกจาก PDF โดยใช้ C#

· ชออิบ ข่าน · 2 min

เปลี่ยนการวางแนวหน้าเอกสาร Word ใน C#

· ชออิบ ข่าน · 2 min

ลบลายน้ำออกจากเอกสาร PDF ใน Java

· ชออิบ ข่าน · 2 min

เปลี่ยนการวางแนวหน้าของเอกสาร Word ใน Java

· ชออิบ ข่าน · 2 min

วิธีแก้ไขไฟล์ Excel ใน Java

· ชออิบ ข่าน · 2 min

มีนาคม 10

แก้ไขเอกสาร Word ใน Java

· ชออิบ ข่าน · 2 min

ลบลายน้ำออกจากเอกสาร PDF ใน C#

· ชออิบ ข่าน · 2 min

เพิ่มหรือลบไฟล์ Annotations หรือ Markup Word ใน Java

· ชออิบ ข่าน · 3 min

แปลง PDF เป็น Grayscale โดยใช้ C#

· ชออิบ ข่าน · 2 min

ลบคำอธิบายประกอบจากเอกสาร PDF หรือ Word ใน Java

· ชออิบ ข่าน · 2 min

วิธีจัดเรียงหน้า PDF ใหม่ใน Java

· ชออิบ ข่าน · 1 min

ค้นหาคำและแทนที่ข้อความใน PDF ใน Java

· ชออิบ ข่าน · 2 min

แสดงผลเอกสาร Word เป็น Minified HTML ใน Java

· ชออิบ ข่าน · 1 min

แปลง PDF เป็น Grayscale ใน Java

· ชออิบ ข่าน · 2 min

วิธีจัดเรียงหน้าใน Word ใหม่โดยใช้ Java

· ชออิบ ข่าน · 1 min

กุมภาพันธ์ 11

แสดงผลเอกสาร Word เป็น Clean HTML โดยใช้ C#

· ชออิบ ข่าน · 1 min

วิธีจัดเรียงหน้า PDF ใหม่โดยใช้ C#

· ชออิบ ข่าน · 1 min

ค้นหาและแทนที่ข้อความใน PDF โดยใช้ C#

· ชออิบ ข่าน · 2 min

ค้นหาและแทนที่คำในเอกสาร Word โดยใช้ C#

· ชออิบ ข่าน · 2 min

อ่านแท็ก MP3 ใน Java - (ID3, เนื้อเพลง, APE)

· ชออิบ ข่าน · 3 min

การป้องกันด้วยรหัสผ่านของงานนำเสนอ PowerPoint ใน Java

· ชออิบ ข่าน · 2 min

แปลง AutoCAD DWG Drawings เป็น PDF ใน Java

· ชออิบ ข่าน · 2 min

วิธีแก้ไขไฟล์ Excel โดยใช้ C#

· ชออิบ ข่าน · 2 min

วิธีจัดเรียงหน้าใหม่ใน Word โดยใช้ C#

· ชออิบ ข่าน · 1 min

ค้นหาคำและแทนที่ข้อความในเอกสาร Word โดยใช้ Java

· ชออิบ ข่าน · 2 min

วิธีป้องกันด้วยรหัสผ่านและลบการป้องกันออกจากเอกสาร Word ใน Java

· ชออิบ ข่าน · 2 min

มกราคม 10

ลบแท็ก MP3 ใน Java

· ชออิบ ข่าน · 2 min

ลบคำอธิบายประกอบจากเอกสาร PDF หรือ Word โดยใช้ C#

· ชออิบ ข่าน · 2 min

เพิ่มหรือลบคำอธิบายประกอบหรือมาร์กอัปไฟล์ PDF โดยใช้ C#

· ชออิบ ข่าน · 3 min

อ่านแท็ก MP3 โดยใช้ C# - (ID3, เนื้อเพลง, APE)

· ชออิบ ข่าน · 2 min

แปลงงานนำเสนอเป็นภาพใน Java

· ชออิบ ข่าน · 2 min

ค้นหาคำพ้องเสียงในหลายๆ ไฟล์ในภาษาจาวา

· ชออิบ ข่าน · 3 min

แปลงงานนำเสนอเป็นรูปภาพโดยใช้ C#

· ชออิบ ข่าน · 2 min

โปรแกรมดูไฟล์ STL โดยใช้ Java

· ชออิบ ข่าน · 2 min

ลบแท็ก MP3 โดยใช้ C#

· ชออิบ ข่าน · 2 min

ค้นหาคำพ้องเสียงในหลายไฟล์โดยใช้ C#

· ชออิบ ข่าน · 3 min

2021 84

ธันวาคม 10

โปรแกรมดูไฟล์ STL โดยใช้ C#

· ชออิบ ข่าน · 2 min

เอกสารที่ป้องกันด้วยรหัสผ่านลายน้ำโดยใช้ C#

· ชออิบ ข่าน · 2 min

ขีดทับข้อความในเอกสารโดยใช้ C#

· ชออิบ ข่าน · 1 min

แปลงซอร์สโค้ดเป็น PDF ใน Java

· ชออิบ ข่าน · 2 min

เปรียบเทียบเอกสาร PDF โดยใช้ C# - เน้น ยอมรับ หรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง

· ชออิบ ข่าน · 2 min

การป้องกันรหัสผ่านของไฟล์ PDF ใน Java

· ชออิบ ข่าน · 2 min

ขีดทับข้อความในเอกสารโดยใช้ Java

· ชออิบ ข่าน · 1 min

เพิ่มเส้นหยักหยักใน Word, PDF และเอกสารอื่น ๆ โดยใช้ C#

· ชออิบ ข่าน · 2 min

แปลงซอร์สโค้ดเป็น PDF ใน C#

· ชออิบ ข่าน · 2 min

เปรียบเทียบเอกสาร Word โดยใช้ C#

· ชออิบ ข่าน · 2 min

พฤศจิกายน 10

วิธีป้องกันด้วยรหัสผ่านและลบการป้องกันจากเอกสาร Word โดยใช้ C#

· ชออิบ ข่าน · 2 min

เอกสารที่ป้องกันด้วยรหัสผ่านลายน้ำใน Java

· ชออิบ ข่าน · 2 min

ล็อกและปลดล็อกไฟล์ PowerPoint ด้วยรหัสผ่านโดยใช้ C#

· ชออิบ ข่าน · 2 min

แปลงสเปรดชีต Excel เป็น PDF ใน Java

· ชออิบ ข่าน · 2 min

ล็อคและปลดล็อคไฟล์ PDF ด้วยรหัสผ่านโดยใช้ C#

· ชออิบ ข่าน · 2 min

แปลงสเปรดชีต Excel เป็น PDF โดยใช้ C#

· ชออิบ ข่าน · 3 min

แผ่นงาน Excel ลายน้ำใน Java

· ชออิบ ข่าน · 2 min

แก้ไขไฟล์ XML ใน Java

· ชออิบ ข่าน · 2 min

แผ่นงาน Excel ลายน้ำโดยใช้ C#

· ชออิบ ข่าน · 2 min

แก้ไขไฟล์ XML โดยใช้ C#

· ชออิบ ข่าน · 2 min

ตุลาคม 10

การจำแนกอนุกรมวิธานของข้อความดิบโดยใช้ C# - (IAB-2 & Document Taxonomy)

· ชออิบ ข่าน · 2 min

การจำแนกประเภทเอกสารโดยใช้ C# - (IAB-2 & Document Taxonomy)

· ชออิบ ข่าน · 2 min

วิธีต่างๆ ในการแยกไฟล์ PDF ใน Java

· ชออิบ ข่าน · 2 min

สร้างไฮเปอร์ลิงก์ใน PDF โดยใช้คำอธิบายประกอบใน C#

· ชออิบ ข่าน · 1 min

เน้น PDF โดยใช้คำอธิบายประกอบใน C#

· ชออิบ ข่าน · 1 min

วิธีแยกไฟล์ PDF โดยใช้ C#

· ชออิบ ข่าน · 3 min

สร้างไฮเปอร์ลิงก์ใน PDF โดยใช้คำอธิบายประกอบใน Java

· ชออิบ ข่าน · 1 min

เน้น PDF โดยใช้คำอธิบายประกอบใน Java

· ชออิบ ข่าน · 1 min

แก้ไข PDF สแกนเอกสารใน Java

· ชออิบ ข่าน · 2 min

ค้นหาคำพ้องความหมายในหลายไฟล์โดยใช้ Java

· ชออิบ ข่าน · 3 min

กันยายน 9

ค้นหาคำพ้องความหมายโดยใช้ Java

· ชออิบ ข่าน · 2 min

แปลง CSV เป็น XML ใน C#

· ชออิบ ข่าน · 2 min

แก้ไขเอกสารที่สแกน PDF ใน C#

· ชออิบ ข่าน · 2 min

ดูเอกสาร Word เป็นหน้า HTML ที่ตอบสนองโดยใช้ Java

· ชออิบ ข่าน · 2 min

ค้นหาคำพ้องความหมายในหลายไฟล์โดยใช้ C#

· ชออิบ ข่าน · 3 min

ค้นหาคำพ้องความหมายโดยใช้ C#

· ชออิบ ข่าน · 2 min

แปลง JSON เป็น XML ใน C#

· ชออิบ ข่าน · 1 min

แยกข้อมูลไฟล์ ZIP ใน Java

· ชออิบ ข่าน · 2 min

สร้างรายงานจากข้อมูล XML ใน C#

· ชออิบ ข่าน · 2 min

สิงหาคม 6

ดูเอกสาร Word เป็นหน้าตอบสนอง HTML โดยใช้ C#

· ชออิบ ข่าน · 2 min

แยกข้อมูลไฟล์ ZIP ใน C#

· ชออิบ ข่าน · 2 min

แปลง Excel เป็น CSV และ CSV เป็นรูปแบบ Excel ใน C#

· ชออิบ ข่าน · 2 min

สร้างรายงานจากข้อมูล CSV โดยใช้ C#

· ชออิบ ข่าน · 3 min

สร้างบาร์โค้ดใน Java – เพิ่มบาร์โค้ดในเอกสารและรูปภาพ

· ชออิบ ข่าน · 2 min

สร้างโซลูชันการค้นหาข้อความแบบเต็มใน Java

· ชออิบ ข่าน · 2 min

กรกฎาคม 6

แปลง CSV เป็น Excel (XLS XLSX) และในทางกลับกันใน Java

· ชออิบ ข่าน · 2 min

ไฟล์ PDF ลายน้ำโดยใช้ C#

· ชออิบ ข่าน · 2 min

จัดการข้อมูล XMP และ EXIF ของรูปภาพ HEIF/HEIC โดยใช้ C#

· ชออิบ ข่าน · 3 min

สร้างบาร์โค้ดใน C# - เพิ่มบาร์โค้ดในเอกสารและรูปภาพ

· ชออิบ ข่าน · 2 min

สร้างรายงานจากข้อมูล XML ใน Java

· ชออิบ ข่าน · 2 min

สร้างรายงานจากข้อมูล CSV ใน Java

· ชออิบ ข่าน · 2 min

มิถุนายน 7

ไฟล์ PDF ลายน้ำใน Java

· ชออิบ ข่าน · 2 min

เพิ่มหรือลบคำอธิบายประกอบหรือไฟล์มาร์กอัป Word โดยใช้ C#

· ชออิบ ข่าน · 4 min

แปลง JSON เป็น CSV และ CSV เป็น JSON โดยใช้ C#

· ชออิบ ข่าน · 2 min

การเปรียบเทียบรูปภาพใน Java เพื่อระบุความแตกต่าง

· ชออิบ ข่าน · 1 min

รวมไฟล์หลายประเภทเป็นไฟล์เดียวโดยใช้ Java

· ชออิบ ข่าน · 2 min

สไลด์นำเสนอลายน้ำโดยใช้ Java

· ชออิบ ข่าน · 2 min

สร้างโซลูชันการค้นหาข้อความแบบเต็มของคุณใน C#

· ชออิบ ข่าน · 2 min

พฤษภาคม 6

แปลงไฟล์ EML หรือ MSG เป็น PDF ใน C#

· ชออิบ ข่าน · 2 min

แปลงเอกสารเป็น Excel XLS, XLSX ใน Java

· ชออิบ ข่าน · 2 min

แปลงรูปภาพเป็น PDF ใน C#

· ชออิบ ข่าน · 2 min

จัดการข้อมูล XMP และ EXIF ของอิมเมจ HEIF/HEIC โดยใช้ Java

· ชออิบ ข่าน · 3 min

รวมไฟล์หลายประเภทเป็นเอกสารเดียวโดยใช้ C#

· ชออิบ ข่าน · 2 min

เพิ่มลายน้ำให้กับสไลด์นำเสนอโดยใช้ C#

· ชออิบ ข่าน · 2 min

เมษายน 5

ดูเอกสาร CAD โดยใช้ C#

· ชออิบ ข่าน · 3 min

แปลงรูปภาพเป็น PDF ใน Java

· ชออิบ ข่าน · 2 min

เพิ่มหรือลบคำอธิบายประกอบจากไฟล์ PDF โดยใช้ Java

· ชออิบ ข่าน · 4 min

แปลงเอกสารเป็น Excel XLS, XLSX ใน C#

· ชออิบ ข่าน · 2 min

ดูเอกสาร CAD โดยใช้ Java

· ชออิบ ข่าน · 3 min

มีนาคม 6

แก้ไขเอกสาร Word ใน C#

· ชออิบ ข่าน · 3 min

แยก RIFF INFO และข้อมูลเมตาของไฟล์ WAV ใน Java

· ชออิบ ข่าน · 2 min

สร้างรายงานจากข้อมูล JSON ใน C#

· ชออิบ ข่าน · 2 min

แยกรูปภาพจาก EPUB, FB2, CHM eBooks ใน Java

· ชออิบ ข่าน · 2 min

เซ็นเอกสารด้วยใบรับรองดิจิทัลโดยใช้ C#

· ชออิบ ข่าน · 2 min

แยก RIFF INFO และข้อมูลเมตาของไฟล์ WAV ใน C#

· ชออิบ ข่าน · 2 min

กุมภาพันธ์ 5

เล่นและหยุดภาพเคลื่อนไหว GIF และ APNG ในหน้าเว็บโดยใช้ C#

· ชออิบ ข่าน · 2 min

แยกรูปภาพจาก EPUB, FB2, CHM eBooks ใน C#

· ชออิบ ข่าน · 2 min

สร้าง QR Code ใน Java เพื่อลงนามในเอกสารและรูปภาพ

· ชออิบ ข่าน · 2 min

แปลงงานนำเสนอเป็น PDF ใน Java

· ชออิบ ข่าน · 2 min

สร้างรายงานจากข้อมูล JSON ใน Java

· ชออิบ ข่าน · 2 min

มกราคม 4

สร้าง QR Code ใน C# เพื่อลงนามในเอกสารและรูปภาพ

· ชออิบ ข่าน · 2 min

แยกข้อมูลจากใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินใน Java

· ชออิบ ข่าน · 2 min

แปลง WebP เป็น JPG, PNG และ PDF ใน Java

· ชออิบ ข่าน · 2 min

การเปรียบเทียบรูปภาพใน C# เพื่อหาความแตกต่าง

· ชออิบ ข่าน · 1 min

2020 29

ธันวาคม 5

ตัวลบข้อมูลเมตาสำหรับเอกสารและรูปภาพโดยใช้ C#

· ชออิบ ข่าน · 2 min

อ่านฟิลด์แบบฟอร์ม PDF โดยใช้ C#

· ชออิบ ข่าน · 1 min

เพิ่มลายน้ำให้กับรูปภาพโดยใช้ C#

· ชออิบ ข่าน · 2 min

Metadata Cleaner สำหรับเอกสารและรูปภาพโดยใช้ Java

· ชออิบ ข่าน · 2 min

อ่านฟิลด์แบบฟอร์ม PDF ใน Java

· ชออิบ ข่าน · 1 min

พฤศจิกายน 3

ค้นหาและลบลายน้ำออกจากเอกสารใน Java

· ชออิบ ข่าน · 2 min

ค้นหาและลบลายน้ำออกจากเอกสารใน C#

· ชออิบ ข่าน · 2 min

แปลง CAD Drawings เป็น PDF ใน C#

· ชออิบ ข่าน · 2 min

ตุลาคม 4

แยกรูปภาพออกจากเอกสารโดยใช้ C#

· ชออิบ ข่าน · 2 min

แยกรูปภาพออกจากเอกสารโดยใช้ Java

· ชออิบ ข่าน · 2 min

แทรกวัตถุ OLE ใน Word, Excel, PowerPoint โดยใช้ Java

· ชออิบ ข่าน · 2 min

ตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัลในเอกสารโดยใช้ Java

· ชออิบ ข่าน · 1 min

กันยายน 2

เพิ่มลายน้ำให้กับรูปภาพใน Java

· ชออิบ ข่าน · 1 min

แปลงไฟล์ MSG และ EML เป็น PDF ใน Java

· ชออิบ ข่าน · 2 min

สิงหาคม 1

ผสาน PDF, เอกสาร Word, สเปรดชีต, ไฟล์นำเสนอใน C#

· ชออิบ ข่าน · 3 min

กรกฎาคม 1

เปรียบเทียบไฟล์ Text, Word และ PDF กับ Java Difference Library

· ชออิบ ข่าน · 2 min

มิถุนายน 2

แปลง WebP เป็น JPG, PNG, TIFF และ PDF ใน C#

· ชออิบ ข่าน · 2 min

จัดประเภทคำติชมของลูกค้าของคุณโดยใช้การวิเคราะห์ความคิดเห็นใน C#

· ชออิบ ข่าน · 2 min

พฤษภาคม 6

ค้นหาข้อความใน Word, Excel, PDF, ZIP และรูปแบบเอกสารอื่นๆ โดยใช้ C# .NET

· มูฮัมหมัด โซฮาอิล · 3 min

การทำดัชนีข้อความและค้นหาไดเร็กทอรีของคุณโดยใช้ C#

· ชออิบ ข่าน · 1 min

แยกหรือรวมเอกสาร PDF, Word, Excel ในภาษาจาวา

· ชออิบ ข่าน · 3 min

แทรกวัตถุ OLE ใน Word, Excel, PowerPoint ด้วย C#

· ชออิบ ข่าน · 2 min

จัดการข้อมูล EXIF ของรูปภาพ JPEG, PNG, TIFF & WebP ใน C# .NET

· ชออิบ ข่าน · 3 min

จัดการข้อมูล EXIF ของรูปภาพ JPEG, PNG, TIFF และ WebP ใน Java

· ชออิบ ข่าน · 3 min

เมษายน 3

C# Diff Library สำหรับการเปรียบเทียบไฟล์ข้อความ

· มูฮัมหมัด โซฮาอิล · 2 min

แสดงและซ่อนเส้นขอบของหน้าขณะแปลงเอกสารเป็น HTML ใน C#

· ชออิบ ข่าน · 2 min

ค้นหาลายเซ็นรูปภาพใน Word, Excel, PowerPoint, PDF Documents ใน C#

· ชออิบ ข่าน · 2 min

มีนาคม 2

เปรียบเทียบสองไฟล์ขึ้นไปใน C#

· ชออิบ ข่าน · 2 min

แปลงงานนำเสนอ PowerPoint PPT, PPTX และ OpenOffice เป็น PDF ใน C#

· ชออิบ ข่าน · 3 min

2019 4

พฤศจิกายน 2

สร้างโปรแกรมดูเอกสารใน ASP.NET Core MVC สำหรับรูปแบบไฟล์มากกว่า 140 รูปแบบ

· อุสมาน อาซิซ · 3 min

แยกข้อมูลจากไฟล์ฐานข้อมูลโดยใช้ C#

· อุสมาน อาซิซ · 1 min

ตุลาคม 1

แยกข้อมูลจากใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงินใน C#

· อุสมาน อาซิซ · 2 min

กันยายน 1

ตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัลในเอกสารโดยใช้ C#

· อุสมาน อาซิซ · 1 min