فارسی

ادغام فایل های اکسل و صفحات گسترده در جاوا

اغلب برای ادغام دو صفحه گسترده یا بیشتر مورد نیاز است. به منظور ترکیب فایل های اکسل در تعداد زیاد یا ادغام آنها در برنامه خود، می توانید فقط چند خط کد Java بنویسید. این مقاله راه هایی را مورد بحث قرار می دهد که چگونه می توانید فایل ها و صفحات گسترده اکسل را در یک Java ادغام کنید. علاوه بر این، نحوه اتصال برگه‌های خاص از فایل‌های مختلف را نیز نشان می‌دهد.
· شعیب خان · 4 دقیقه