עִברִית

צור מציג מסמכים ב-ASP.NET Core MVC עבור 140+ פורמטי קבצים

צופי המסמכים המקוונים הפכו פופולריים לאחר השימוש הגדל במסמכים דיגיטליים, במיוחד במערכות ניהול התוכן. הסיבה מאחורי הפופולריות הזו היא שאתה יכול להציג מגוון פורמטים של מסמכים מבלי לרכוש או להתקין תוכנות ייעודיות. בהתחשב בחשיבותם של צופים במסמכים, חשבתי לכתוב מאמר על איך ליצור מציג מסמכים אוניברסלי ב-ASP.NET MVC. אנו עומדים ליצור יישום מציג מסמכים ASP.NET MVC שיכוון למסגרת .NET Core. עבור עיבוד המסמכים בקצה העורפי, נשתמש ב-GroupDocs.Viewer for .NET API - ממשק API רב עוצמה של מציג מסמכים התומך ביותר מ-140 סוגי מסמכים כולל PDF, Word, Excel, PowerPoint, Visio, CAD, Outlook , ופורמטים פופולריים רבים אחרים.
· אוסמן עזיז · 3 דקות