فارسی

ایجاد Document Viewer در ASP.NET Core MVC برای بیش از 140 فرمت فایل

بینندگان اسناد آنلاین پس از افزایش استفاده از اسناد دیجیتال، به ویژه در سیستم های مدیریت محتوا، محبوب شده اند. دلیل این محبوبیت این است که شما می توانید انواع فرمت های اسناد را بدون خرید یا نصب برنامه های نرم افزاری اختصاصی مشاهده کنید. با توجه به اهمیت نمایشگر اسناد، فکر کردم مقاله ای در مورد نحوه ایجاد یک نمایشگر سند جهانی در ASP.NET MVC بنویسم. ما قصد داریم یک برنامه نمایش اسناد ASP.
· عثمان عزیز · 4 دقیقه