Watermerk toepassen op presentatie in Java

Om de documenten en presentaties te beschermen tegen illegaal gebruik, kunnen we watermerken gebruiken. In dit artikel leren we tekst- en beeldgebaseerde watermerken programmatisch toe te passen op de presentaties of specifieke dia’s van een presentatie in Java. In een ander bericht hebben we het toepassen van watermerken op presentaties met C# besproken.

De volgende onderwerpen komen hieronder aan bod:

Java Watermarking-API voor presentaties

GroupDocs.Watermark biedt de Java API voor watermerken, waarmee u tekst- en afbeeldingswatermerken kunt toevoegen aan de presentaties in uw toepassing.

Naast de presentaties ondersteunt de API het toevoegen, verwijderen en extraheren van watermerken uit tekstverwerkingsdocumenten, spreadsheets, e-mailberichten, pdf-bestanden, afbeeldingen en vele andere formaten.

Van de presentatiebestandsindelingen ondersteunt het PPT, PPTX, PPS, PPTM, PPSX en andere. In de documentatie kunt u de functies en ondersteunde bestandsindelingen verder controleren.

Downloaden en configureren

U kunt de watermerkbibliotheek downloaden via de downloadsectie. Voor op Maven gebaseerde Java-toepassingen voegt u gewoon de volgende pom.xml-configuratie toe. Daarna kunt u watermerkvoorbeelden van dit artikel proberen, evenals nog veel meer voorbeelden van GitHub. Voor meer informatie kunt u de API-referentie bezoeken.

<repository>
	<id>GroupDocsJavaAPI</id>
	<name>GroupDocs Java API</name>
	<url>http://repository.groupdocs.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
    <groupId>com.groupdocs</groupId>
    <artifactId>groupdocs-watermark</artifactId>
    <version>21.3</version> 
</dependency>

Voeg tekstwatermerk toe aan presentatiedia’s in Java

Met behulp van de API kunt u aanpassingen toepassen terwijl u tekst toevoegt aan presentatiedia’s als een watermerk. De volgende stappen laten zien hoe u een watermerk toepast op presentaties binnen de Java-toepassing.

 • Laad de presentatie met Watermarker.
 • Stel watermerktekst en -stijl in met TextWatermark.
 • Stel watermerkeigenschappen in zoals grootte, locatie, dekking, rotatie en kleur.
 • Geef de dia-index op waarop het watermerk moet worden aangebracht. (Optioneel)
 • Voeg het opgemaakte tekstwatermerk toe met behulp van de methode add.
 • Sla de presentatie met watermerk op door de methode save aan te roepen.

Het volgende codevoorbeeld laat zien hoe u een tekstwatermerk in PPT of PPTX kunt toevoegen aan alle dia’s met rotatie met behulp van Java.

/*
* Voorbeeld: tekstwatermerken toevoegen aan presentatiedia's in Java
*/
Watermarker watermarker = new Watermarker("path/presentation.pptx");

// Bereid tekst voor, de grootte, locatie en uiterlijk
TextWatermark watermark = new TextWatermark("Watermark", new Font("Arial", 36));
watermark.setRotateAngle(-45);
watermark.setX(100);
watermark.setY(100);
watermark.setHeight(400);
watermark.setWidth(400);
watermark.setOpacity(0.3);
watermark.setForegroundColor(Color.getDarkBlue());
watermark.setHorizontalAlignment(HorizontalAlignment.Center);
watermark.setVerticalAlignment(VerticalAlignment.Center);

// PresentationWatermarkSlideOptions imageWatermarkOptions = nieuwe PresentationWatermarkSlideOptions();
// afbeeldingWatermarkOptions.setSlideIndex(0);

// Voeg een tekstwatermerk toe aan de presentatie
watermarker.add(watermark);
watermarker.save("path/text-watermarked-presentation.pptx");

watermarker.close();

Als de dia-index niet is ingesteld, wordt het watermerk standaard toegepast op alle dia’s van de presentatie. De bovenstaande code laat ook zien hoe de dia-index moet worden vermeld. Het volgende is de uitvoer met een tekstwatermerk op alle dia’s van de PPTX-presentatie.

Tekstwatermerk naar presentatiedia

Voeg afbeeldingswatermerk toe aan PPT-dia’s met Java

U kunt ook afbeeldingswatermerken toevoegen aan de presentatiebestanden met een vergelijkbare aanpak. Gebruik gewoon de klasse ImageWatermark in plaats van de TextWatermark.

De volgende stappen helpen u bij het toevoegen van een afbeeldingswatermerk aan presentatiedia’s in uw Java-toepassingen.

 • Laad het presentatiebestand met Watermarker.
 • Laad de afbeelding, het logo of de foto met ImageWatermark. Het zal worden gebruikt als een afbeeldingswatermerk.
 • Stel afbeeldingswatermerkeigenschappen in zoals rotatie, grootte, dekking, kleur en positie.
 • Stel de dia-index in waarop het watermerk wordt toegepast.
 • Voeg het afbeeldingswatermerk toe aan de presentatie met de methode add.
 • Sla de presentatie op met het afbeeldingswatermerk met de methode save.

Het volgende codevoorbeeld voegt een afbeeldingswatermerk toe aan de tweede dia van de PPTX-presentatie in Java.

/*
* Voorbeeld: afbeeldingswatermerken toevoegen aan presentatiedia's in Java
*/
Watermarker watermarker = new Watermarker("path/presentation.pptx");

// Bereid de afbeelding, de grootte, de locatie en het uiterlijk voor
ImageWatermark imageWatermark = new ImageWatermark("path/watermarkImage.png");
imageWatermark.setX(80);
imageWatermark.setY(110);
imageWatermark.setOpacity(0.7);
// Stel de dia-index in voor watermerk
PresentationWatermarkSlideOptions imageWatermarkOptions = new PresentationWatermarkSlideOptions();
imageWatermarkOptions.setSlideIndex(1);

// Voeg een afbeeldingswatermerk toe aan de presentatie
watermarker.add(imageWatermark, imageWatermarkOptions);
watermarker.save("path/image-watermarked-presentation.pptx");

watermarker.close();
imageWatermark.close();

Het volgende is de uitvoer van de code met alleen een afbeeldingswatermerk op de tweede dia van de PPT/PPTX.

Afbeeldingswatermerk naar presentatiedia

Ontvang een gratis API-licentie

U kunt een gratis tijdelijke licentie krijgen om de API te gebruiken zonder de evaluatiebeperkingen.

Conclusie

Tot slot heb je geleerd hoe je watermerken toevoegt aan presentaties in Java. Om preciezer te zijn, hebben we besproken hoe u zowel tekstwatermerken als afbeeldingswatermerken kunt invoegen in presentaties binnen op Java gebaseerde toepassingen. U kunt watermerken toepassen op alle dia’s en op elke specifieke dia van de presentaties.

Lees meer over de API met behulp van documentatie. Voorbeelden zijn beschikbaar op GitHub. Neem voor vragen contact met ons op via het forum.

Zie ook