Java'da Sunuma Filigran Uygulayın

Belgelerin ve sunumların yasa dışı kullanımdan korunması için filigran kullanabiliriz. Bu makalede, Java’da sunumlara veya bir sunumun belirli slaytlarına programlı olarak metin ve görüntü tabanlı filigranlar uygulamayı öğreneceğiz. Başka bir gönderide C# kullanarak sunumlara filigran uygulama konusunu ele aldık.

Aşağıdaki konular aşağıda ele alınacaktır:

Sunumlar için Java Filigran API’si

GroupDocs.Watermark, uygulamanızdaki sunumlara metin ve resim filigranları eklemenizi sağlayan filigran için Java API’sini sağlar.

API, sunumların yanı sıra kelime işlem belgeleri, elektronik tablolar, e-posta mesajları, PDF dosyaları, resimler ve diğer pek çok biçimden filigran eklemeyi, kaldırmayı ve bunlardan filigran çıkarmayı destekler.

Sunum dosyası formatları arasında PPT, PPTX, PPS, PPTM, PPSX ve diğerlerini destekler. Belgelerden, özellikleri ve desteklenen dosya biçimlerini daha ayrıntılı olarak kontrol edebilirsiniz.

İndirin ve Yapılandırın

Filigran kitaplığını indirilenler bölümünden edinebilirsiniz. Maven tabanlı Java uygulamaları için aşağıdaki pom.xml yapılandırmasını eklemeniz yeterlidir. Daha sonra, bu makalenin filigran örneklerini ve GitHub’tan daha birçok örneği deneyebilirsiniz. Ayrıntılar için API Referansı’nı ziyaret edebilirsiniz.

<repository>
	<id>GroupDocsJavaAPI</id>
	<name>GroupDocs Java API</name>
	<url>http://repository.groupdocs.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
    <groupId>com.groupdocs</groupId>
    <artifactId>groupdocs-watermark</artifactId>
    <version>21.3</version> 
</dependency>

Java’da Sunum Slaytlarına Metin Filigranı Ekleme

API’yi kullanarak sunum slaytlarına filigran olarak metin eklerken özelleştirmeler uygulayabilirsiniz. Aşağıdaki adımlar, Java uygulamasındaki sunumlara filigranın nasıl uygulanacağını gösterir.

 • Sunumu Filigran kullanarak yükleyin.
 • TextWatermark kullanarak filigran metnini ve stilini ayarlayın.
 • Boyut, konum, opaklık, döndürme ve renk gibi filigran özelliklerini ayarlayın.
 • Filigranın uygulanacağı slayt dizinini sağlayın. (İsteğe bağlı)
 • add yöntemini kullanarak biçimlendirilmiş metin filigranını ekleyin.
 • Filigran eklenmiş sunumu save yöntemini çağırarak kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, Java kullanılarak döndürülerek tüm slaytlara PPT veya PPTX’te bir metin filigranının nasıl ekleneceğini gösterir.

/*
* Örnek: Java'da sunum slaytlarına metin filigranları nasıl eklenir
*/
Watermarker watermarker = new Watermarker("path/presentation.pptx");

// Metni, boyutunu, yerini ve görünümünü hazırlayın
TextWatermark watermark = new TextWatermark("Watermark", new Font("Arial", 36));
watermark.setRotateAngle(-45);
watermark.setX(100);
watermark.setY(100);
watermark.setHeight(400);
watermark.setWidth(400);
watermark.setOpacity(0.3);
watermark.setForegroundColor(Color.getDarkBlue());
watermark.setHorizontalAlignment(HorizontalAlignment.Center);
watermark.setVerticalAlignment(VerticalAlignment.Center);

// PresentationWatermarkSlideOptions imageWatermarkOptions = yeni PresentationWatermarkSlideOptions();
// imageWatermarkOptions.setSlideIndex(0);

// Sunuma metin filigranı ekleyin
watermarker.add(watermark);
watermarker.save("path/text-watermarked-presentation.pptx");

watermarker.close();

Slayt dizini ayarlanmazsa, filigran varsayılan olarak sunumun tüm slaytlarına uygulanacaktır. Yukarıdaki kod, slayt dizininden nasıl bahsedileceğini de gösterir. Aşağıda, PPTX sunumunun tüm slaytlarında bir metin filigranı bulunan çıktı yer almaktadır.

Sunum Slaytına Metin Filigranı

Java kullanarak PPT Slaytlarına Görüntü Filigranı Ekleyin

Benzer bir yaklaşımla sunum dosyalarına da resim filigranları ekleyebilirsiniz. TextWatermark yerine ImageWatermark sınıfını kullanmanız yeterlidir.

Aşağıdaki adımlar, Java uygulamalarınızdaki sunum slaytlarına nasıl resim filigranı ekleyeceğiniz konusunda rehberlik eder.

 • Sunum dosyasını Filigran kullanarak yükleyin.
 • ImageWatermark kullanarak resmi, logoyu veya fotoğrafı yükleyin. Görüntü filigranı olarak kullanılacaktır.
 • Döndürme, boyut, opaklık, renk ve konum gibi görüntü filigranı özelliklerini ayarlayın.
 • Filigranın uygulanacağı slayt dizinini ayarlayın.
 • add yöntemini kullanarak görüntü filigranını sunuma ekleyin.
 • Sunumu, kaydet yöntemini kullanarak görüntü filigranı ile kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, Java’daki PPTX sunumunun ikinci slaydına bir görüntü filigranı ekler.

/*
* Örnek: Java'da sunum slaytlarına resim filigranları nasıl eklenir?
*/
Watermarker watermarker = new Watermarker("path/presentation.pptx");

// Görüntüyü, boyutunu, konumunu ve görünümünü hazırlayın
ImageWatermark imageWatermark = new ImageWatermark("path/watermarkImage.png");
imageWatermark.setX(80);
imageWatermark.setY(110);
imageWatermark.setOpacity(0.7);
// Filigran için slayt dizinini ayarlayın
PresentationWatermarkSlideOptions imageWatermarkOptions = new PresentationWatermarkSlideOptions();
imageWatermarkOptions.setSlideIndex(1);

// Sunuma resim filigranı ekleyin
watermarker.add(imageWatermark, imageWatermarkOptions);
watermarker.save("path/image-watermarked-presentation.pptx");

watermarker.close();
imageWatermark.close();

Aşağıda, yalnızca PPT/PPTX’in ikinci slaydında bir görüntü filigranı bulunan kodun çıktısı verilmektedir.

Sunum Slaytına Görüntü Filigranı

Ücretsiz API Lisansı Alın

API’yi değerlendirme sınırlamaları olmadan kullanmak için ücretsiz bir geçici lisans alabilirsiniz.

Çözüm

Sonuç olarak, Java’da sunumlara filigran eklemeyi öğrendiniz. Daha kesin olmak gerekirse, Java tabanlı uygulamalardaki sunumlara metin filigranlarının yanı sıra resim filigranlarının nasıl ekleneceğini tartıştık. Filigranları tüm slaytlara ve sunumların belirli herhangi bir slaydına uygulayabilirsiniz.

Belgeleme kullanarak API hakkında daha fazla bilgi edinin. Örnekler GitHub adresinde mevcuttur. Sorularınız için forum aracılığıyla bize ulaşın.

Ayrıca bakınız