Polski

Generuj raporty z danych XML w C#

XML to zalecany przez W3C, samoopisowy język przeznaczony do przechowywania i przesyłania danych. Deweloper może zmienić format XML na dowolny inny format lepiej czytelny dla człowieka, taki jak PDF lub dokument MS Word w aplikacji .NET. W tym artykule omówimy, jak konwertować dane XML na raporty PDF i MS Word przy użyciu języka C# przy użyciu prostych szablonów.
· Shoaib Khan · 4 min

Generuj raporty z danych CSV za pomocą C#

Pliki CSV ([Comma Separated Values][1] są szeroko stosowane do wymiany danych między aplikacjami. Jeśli chcesz, aby te dane zostały przetłumaczone na reprezentatywne i znaczące informacje, musisz przekonwertować je na inny format. W jednym z naszych postów, widzieliśmy [jak konwertować dane CSV w raportach przy użyciu Javy][2]. Ten artykuł poprowadzi Cię do konwersji danych CSV na raporty PDF i MS Word DOC/DOCX przy użyciu C# przy użyciu prostego szablonu.
· Shoaib Khan · 4 min

Generuj raporty z danych XML w Javie

XML to rozszerzony język znaczników, który jest samoopisowy, zalecany przez W3C i zaprojektowany do przechowywania i przesyłania danych. Po otrzymaniu danych w formacie XML, jako programista, możesz je przekonwertować na dowolny inny format lepiej czytelny dla człowieka, taki jak dokument PDF lub MS Word. Ten artykuł poprowadzi Cię do konwersji danych XML na raporty PDF i MS Word w Javie przy użyciu prostych szablonów.
· Shoaib Khan · 4 min

Generuj raporty z danych CSV w Javie

Wartości oddzielone przecinkami (CSV) to format pliku do przechowywania danych w postaci zwykłego tekstu, w którym wartości są oddzielone przecinkami. CSV jest szeroko stosowany do wymiany danych między aplikacjami. Jako programiści często musimy konwertować duże dane CSV do formatu umożliwiającego prezentację. Ten artykuł poprowadzi Cię do konwersji danych CSV na raporty PDF i MS Word w Javie przy użyciu prostego szablonu.
· Shoaib Khan · 4 min

Generuj raporty z danych JSON w C#

W tym artykule omówiono problem formatowania nieprzetworzonych danych JSON do prezentowalnego i łatwego do zrozumienia formatu raportu w aplikacji .NET. Będziemy konwertować dane JSON na raporty PDF i DOCX w języku C# przy użyciu prostych szablonów.
· Shoaib Khan · 3 min

Generuj raporty z danych JSON w Javie

JSON to sformatowany i czytelny format wymiany danych do przesyłania danych z atrybutami. Jednak duże dane w formacie JSON nie są zbyt reprezentatywne i łatwe do zrozumienia. Potrzebujemy głównie przekonwertować duże dane JSON do formatu umożliwiającego prezentację. Ten artykuł poprowadzi Cię do konwersji danych JSON na raport PDF w Javie przy użyciu prostego szablonu.
· Shoaib Khan · 3 min