Edytuj arkusze kalkulacyjne Excel

XLS, XLSX i ODS to typy plików, których często używamy w arkuszach kalkulacyjnych, coś w rodzaju dużych tabel danych. Programy takie jak Microsoft Excel i OpenOffice Writer wiedzą, jak pracować z tymi plikami. W tym artykule dowiemy się o różnych sposobach edycji arkuszy kalkulacyjnych Excel. Najpierw zobaczymy, jak to zrobić online, korzystając z prostej aplikacji do edycji arkuszy kalkulacyjnych online. Później porozmawiamy również o tym, jak programowo edytować te same pliki przy użyciu C# i Java.

Edytuj arkusze kalkulacyjne Excel online

Jeśli chcesz edytować pliki arkuszy kalkulacyjnych, możesz to łatwo zrobić online. Wykorzystamy do tego internetową aplikację GroupDocs.Editor.

Edytuj arkusze kalkulacyjne Excel online

Aby edytować arkusze kalkulacyjne Excel online, wystarczy wykonać następujące kroki:

Jasne, tutaj jest to prostsze:

 1. Przejdź do witryny internetowej Aplikacja Online Excel Files Editor.
 2. Prześlij tam plik arkusza kalkulacyjnego XLS/XLSX. Możesz to zrobić na następujące sposoby:
  • Kliknij przycisk „Przeglądaj” i wybierz plik.
  • Przeciągnij i upuść plik w specjalnym obszarze.
  • Możesz też po prostu wkleić adres internetowy (URL) swojego arkusza kalkulacyjnego i kliknąć Otwórz.
 3. Teraz Twój arkusz kalkulacyjny jest gotowy do edycji online.
 4. Wprowadź zmiany, takie jak edycja treści, zmiana formatu, dodanie rekordów lub wstawienie kotwic lub obrazów i cokolwiek chcesz.
 5. Kiedy skończysz, zapisz zmiany w taki sam sposób jak wcześniej lub, jeśli chcesz, wybierz wiele różnych formatów, np. PDF.

To wszystko! Ciesz się edycją arkuszy kalkulacyjnych Excel XLS/XLSX online.

Edycja arkusza kalkulacyjnego Excel

Edytor arkuszy kalkulacyjnych Excel – Przewodnik programisty

Drodzy programiści! Czy jesteś podekscytowany możliwością zmiany arkuszy Excela za pomocą kodu? Sprawdź te specjalne narzędzia (biblioteki), dzięki którym jest to łatwe i ciche. Pokażemy Ci, jak używać tych narzędzi do edycji plików Excel przy użyciu różnych języków programowania. Wybierz ten, który najbardziej odpowiada Twoim potrzebom.

OK, jeśli jesteś gotowy, wskoczmy do świata kodowania, aby edytować pliki. Zaczynajmy!

Edytuj arkusze kalkulacyjne Excel (pliki XLS/XLSX) przy użyciu języka C#

Oto, jak programiści .NET mogą edytować arkusze kalkulacyjne Excel przy użyciu języka C#. Po prostu wykonaj te proste kroki:

 1. Włącz bibliotekę do swojego programu.
 2. Skorzystaj z poniższego fragmentu kodu, aby edytować pliki arkuszy kalkulacyjnych Excel:
// Edytuj arkusz kalkulacyjny Excel przy użyciu języka C#

Options.SpreadsheetLoadOptions loadOptions = new SpreadsheetLoadOptions();
// loadingOptions.Password = "hasło";

// Załaduj arkusz kalkulacyjny
Editor editor = new Editor("path/spreadsheet.xlsx", delegate { return loadOptions; });

// Uzyskaj pierwszą kartę arkusza kalkulacyjnego
SpreadsheetEditOptions sheetTab1EditOptions = new SpreadsheetEditOptions();
sheetTab1EditOptions.WorksheetIndex = 0; // first worksheet

// Uzyskaj znaczniki HTML z jakiejś instancji EditableDocument
EditableDocument firstTab = editor.Edit(sheetTab1EditOptions);
string bodyContent = firstTab.GetBodyContent(); // HTML markup from inside the HTML ->BODY element
string allContent = firstTab.GetContent();   // Full HTML markup of all document, with HTML ->HEAD header and all its content

List<IImageResource> onlyImages = firstTab.Images;
List<IHtmlResource> allResourcesTogether = firstTab.AllResources;

string editedContent = allContent.Replace("Company Name", "New Company Name");
EditableDocument afterEdit = EditableDocument.FromMarkup(editedContent, allResourcesTogether);

Dalsze wskazówki można również znaleźć w artykule Jak edytować arkusze kalkulacyjne Excel w języku C#.

Aby uzyskać dostęp do dodatkowych zasobów związanych z interfejsem API platformy .NET, można uzyskać do nich dostęp za pomocą następujących łączy:

API .NET | Dokumentacja | Pobierz

Edytuj arkusze kalkulacyjne Excel (pliki XLS/XLSX) przy użyciu języka Java

Programiści Java mogą także tworzyć własne aplikacje do edycji arkuszy kalkulacyjnych. Zobaczmy teraz, jak możemy edytować zawartość arkuszy Excela przy użyciu języka Java.

 1. Pobierz i skonfiguruj bibliotekę Java w swojej aplikacji.
 2. Użyj dostarczonego kodu źródłowego, aby edytować pliki Excel (XLS/XLSX):
// Edytuj dokumenty Excel XLS/XLSX w Javie
SpreadsheetLoadOptions loadOptions = new SpreadsheetLoadOptions();
loadOptions.setPassword("password-if-any");

// Ładowanie arkusza kalkulacyjnego
Editor editor = new Editor("path/sample_sheet.xlsx", loadOptions);

// Edytuj pierwszą kartę arkusza kalkulacyjnego
SpreadsheetEditOptions editOptions = new SpreadsheetEditOptions();
editOptions.setWorksheetIndex(0); // index is 0-based, so this is 1st tab
EditableDocument firstTab = editor.edit(editOptions);

String bodyContent = firstTab.getBodyContent();
String allContent = firstTab.getContent();
List<IImageResource> onlyImages = firstTab.getImages();
List<IHtmlResource> allResourcesTogether = firstTab.getAllResources();

String editedSheetContent = allContent.replace("Old Company Name","New Company Name");
EditableDocument editedDoc = EditableDocument.fromMarkup(editedSheetContent, null);

SpreadsheetSaveOptions saveOptions = new SpreadsheetSaveOptions(SpreadsheetFormats.Xlsx);
saveOptions.setPassword("new-password");
editor.save(editedDoc, "path/edited_spreadsheet.xlsx", saveOptions);

firstTab.dispose();
editor.dispose();

Bardziej szczegółowy przewodnik można znaleźć w artykule zatytułowanym Edycja arkuszy kalkulacyjnych Excel w Javie.

Jeśli szukasz dodatkowych zasobów związanych z API Java, możesz je znaleźć tutaj:

API Java | Dokumentacja | Pobierz

Wniosek

W tym artykule omówiliśmy różne metody edycji arkuszy kalkulacyjnych Excel. Niezależnie od tego, czy wolisz prostotę edycji online za pomocą aplikacji [GroupDocs.Editor], czy też jesteś programistą gotowym do kodowania modyfikacji arkuszy kalkulacyjnych przy użyciu języka C# lub Java, mamy rozwiązanie dla każdego. Zatem śmiało, wybierz metodę, która najbardziej Ci odpowiada i z łatwością zacznij wprowadzać zmiany w programie Excel!

Miłej edycji!

Zobacz też