Czasami możesz mieć dane w wielu różnych dokumentach i musisz umieścić je wszystkie w jednym pliku. W tym artykule dowiesz się, jak scalić dwa lub więcej dokumentów programu Word online. Da ci również wyobrażenie o tym, jak programowo łączyć wiele dokumentów.

Scal pliki Worda online

Scalanie dokumentów programu Word — bezpłatnie i online

Aby połączyć wiele dokumentów programu Word, możesz skorzystać z Bezpłatnego łączenia dokumentów programu Word online firmy GroupDocs. Wszystko, co musisz zrobić, to wykonać te proste kroki, aby załadować i dołączyć:

  1. Przeciągnij i upuść dwa lub więcej plików programu Word do wyznaczonego obszaru lub prześlij je za pomocą opcji Przeglądaj.
  2. Po przesłaniu możesz ustawić kolejność przesyłanych plików.
  3. Kliknij Scal teraz.
  4. W ciągu kilku sekund Twoje pliki zostaną scalone i dostępne do pobrania.
  5. Możesz także udostępnić link do pobrania na dowolny adres e-mail.

Jak scalać dokumenty programu Word — przewodnik dla programistów

Ta sekcja jest przeznaczona dla programistów i osób zainteresowanych tworzeniem aplikacji do scalania dokumentów dla plików programu Word. W takim przypadku masz możliwość wyboru spośród różnych niezależnych bibliotek.

Zaleca się uważne zbadanie dostępnych opcji i wybranie platformy, która odpowiada Twoim wymaganiom w celu opracowania narzędzia online, które może łączyć dokumenty Word na różne sposoby.

C# sposób łączenia dokumentów programu Word

Oto jak połączyć dwa lub więcej dokumentów programu Word przy użyciu języka C# z GroupDocs.Merger for .NET:

  • Zintegruj bibliotekę into your application.
  • Użyj następującego kodu, aby scalić pliki programu Word:
// Połącz dwa dokumenty Worda za pomocą C#
Merger merger = new Merger("source_document.docx"); // Load the source document

merger.Join("document_to_merge.docx"); // Merge the document
merger.Join("another_document_to_merge.docx"); // Merge additional documents
merger.Save("output_document.docx"); // Save the merged document as output

Możesz uzyskać więcej informacji na temat tworzenia Word Files Merger using C#.

.NET API | Dokumentacja | Pobierz

Java Sposób łączenia dokumentów programu Word

Programiści Java mogą skorzystać z poniższych kroków i fragmentu kodu, aby połączyć dwa lub więcej plików Word za pomocą GroupDocs.Merger for Java:

// Połącz dwa dokumenty programu Word za pomocą języka Java
Merger merger = new Merger("source_document.docx"); // Load the source document

merger.join("document_to_merge.docx"); // Merge the document
merger.join("another_document_to_merge.docx"); // Merge additional documents
merger.save("output_document.docx"); // Save the merged document as output

Więcej informacji można znaleźć w artykule How to Combine Word Files with Java.

API Javy | Dokumentacja | Pobierz

Często zadawane pytania

Jak bezpieczne jest scalanie plików za pomocą GroupDocs Word Document Merger?

Link do pobrania połączonego pliku będzie dostępny wyłącznie dla Ciebie. Przesłane pliki zostaną usunięte po 24 godzinach, a link do pobrania przestanie działać po tym czasie.

Jak szybkie jest to narzędzie do scalania dokumentów online?

To bezpłatne narzędzie online jest szybkie i wydajne oraz zapewnia scalanie w ciągu kilku sekund.

Zobacz też