Polski

Dodaj lub usuń adnotacje lub pliki znaczników Word w Javie

Adnotacje są zwykle używane do wymieniania błędów w dokumentach lub do omawiania ich treści. Dzięki adnotacjom możesz uniknąć długich i niekończących się dyskusji w wątkach e-maili. W tym artykule dowiesz się, jak programowo dodawać i usuwać adnotacje do znaczników dokumentów Word w Javie.
· Shoaib Khan · 5 min