Polski

Dodawaj lub usuwaj adnotacje z plików PDF za pomocą języka Java

Był czas, kiedy omawialiśmy treść dokumentu i opinie w długich wątkach e-mail z wieloma załącznikami i różnymi wersjami plików. Teraz możemy po prostu użyć adnotacji, aby oznaczyć dokument wiadomościami i odpowiedziami i wysłać go. W tym artykule dowiesz się, jak programowo dodawać adnotacje do dokumentów PDF w Javie za pomocą aplikacji.
· Shoaib Khan · 6 min