Polski

Połącz prezentacje i slajdy PowerPoint w Javie

Łączenie wielu prezentacji w jedną to teraz tylko zadanie kilku linijek kodu. W tym artykule omówiono różne sposoby łączenia wielu prezentacji PowerPoint w jedną w Javie. Ponadto pokaże, w jaki sposób można scalić określone slajdy z dwóch lub więcej prezentacji przy użyciu podobnego kodu źródłowego Java.
· Shoaib Khan · 3 min

Scal prezentacje i slajdy programu PowerPoint za pomocą języka C#

Połączenie dwóch lub więcej prezentacji w jedną to tylko kilka linijek kodu. W tym artykule omówiono różne sposoby scalania wielu prezentacji programu PowerPoint w jedną przy użyciu języka C#. Ponadto pokaże również, jak można łączyć określone slajdy z różnych prezentacji przy użyciu podobnego kodu C#.
· Shoaib Khan · 3 min