Polski

Zarządzaj danymi XMP i EXIF obrazów HEIF/HEIC za pomocą C#

HEIC (High-Efficiency Image Container) to kontener, który może zawierać obrazy HEIF w formacie obrazu o wysokiej wydajności. XMP to oparty na XML standard metadanych, który może przechowywać właściwości metadanych jako pary nazwa/wartość. Jednak EXIF (Exchangeable Image File Format) jest standardem i określa sposób przechowywania właściwości metadanych w najpopularniejszych formatach obrazów i audio. W tym artykule dowiemy się, jak wyodrębniać, aktualizować i usuwać metadane XMP i EXIP obrazów HEIF/HEIC przy użyciu języka C# w aplikacjach .NET.
· Shoaib Khan · 4 min