Polski

Czytaj pola formularzy PDF za pomocą C#

W tym artykule dowiemy się, jak odczytywać i analizować dokumenty PDF, a następnie programowo wyodrębniać wartości pól formularza PDF w języku C#. Wcześniej widzieliśmy [jak wyodrębnić wartości z formularzy PDF w Javie][1]. Po przeczytaniu tych artykułów, jeśli wypełniłeś formularze zwrotne, możesz wyodrębnić wartości z aplikacji .NET i Java do analizy lub zapisać je w bazie danych.
· Shoaib Khan · 2 min