Polski

Generuj raporty z danych CSV za pomocą C#

Pliki CSV ([Comma Separated Values][1] są szeroko stosowane do wymiany danych między aplikacjami. Jeśli chcesz, aby te dane zostały przetłumaczone na reprezentatywne i znaczące informacje, musisz przekonwertować je na inny format. W jednym z naszych postów, widzieliśmy [jak konwertować dane CSV w raportach przy użyciu Javy][2]. Ten artykuł poprowadzi Cię do konwersji danych CSV na raporty PDF i MS Word DOC/DOCX przy użyciu C# przy użyciu prostego szablonu.
· Shoaib Khan · 4 min

Generuj raporty z danych CSV w Javie

Wartości oddzielone przecinkami (CSV) to format pliku do przechowywania danych w postaci zwykłego tekstu, w którym wartości są oddzielone przecinkami. CSV jest szeroko stosowany do wymiany danych między aplikacjami. Jako programiści często musimy konwertować duże dane CSV do formatu umożliwiającego prezentację. Ten artykuł poprowadzi Cię do konwersji danych CSV na raporty PDF i MS Word w Javie przy użyciu prostego szablonu.
· Shoaib Khan · 4 min