Polski

Generuj raporty z danych JSON w C#

W tym artykule omówiono problem formatowania nieprzetworzonych danych JSON do prezentowalnego i łatwego do zrozumienia formatu raportu w aplikacji .NET. Będziemy konwertować dane JSON na raporty PDF i DOCX w języku C# przy użyciu prostych szablonów.
· Shoaib Khan · 3 min