Polski

Jak zmienić kolejność stron PDF w Javie

PDF jest jednym z najczęściej używanych przenośnych formatów plików. W przypadku dużych dokumentów zawsze trudno jest zmienić kolejność stron i utracić formatowanie. W tym artykule omówiono, jak programowo zmienić kolejność stron PDF w Javie.
· Shoaib Khan · 2 min

Jak zmienić kolejność stron PDF za pomocą C#

W erze cyfrowej PDF jest jednym z najczęściej używanych formatów plików i jest popularny ze względu na swoją przenośność. Z drugiej strony, przez większość czasu nie możemy edytować plików PDF. Kiedy łączymy ze sobą wiele dokumentów i stron, aby utworzyć złożony, kompleksowy dokument, często zdarza się, że kończymy łączenie stron w niewłaściwej kolejności. W tym artykule omówiono, jak programowo zmienić kolejność stron PDF przy użyciu języka C#.
· Shoaib Khan · 2 min