Polski

Znajdź i usuń znaki wodne z dokumentów w C#

Dzisiaj przyjrzymy się, jak znaleźć i usunąć znaki wodne z dokumentów w języku C#. W dokumencie mogą znajdować się tekstowe i graficzne znaki wodne. Możemy łatwo wyszukiwać i programowo usuwać takie znaki wodne z wielu obsługiwanych dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint i Visio.
· Shoaib Khan · 4 min