Polski

Różne sposoby dzielenia plików PDF w Javie

PDF to jeden z najbardziej znanych formatów plików obsługujących elementy tekstowe, graficzne i wiele innych. Jednym z powodów jego popularności jest mobilność. W niektórych przypadkach może być konieczne podzielenie dużego pliku PDF na wiele plików. Aby rozwiązać ten problem programowo, w tym artykule omówiono różne sposoby dzielenia plików PDF w Javie.
· Shoaib Khan · 5 min

Jak podzielić pliki PDF za pomocą C#

[PDF][1] to jeden z najczęściej używanych formatów plików, który jest wysoce przenośny. Jako programista mogłeś spotkać się ze scenariuszem programowego dzielenia dużych plików PDF. Dzisiaj w tym artykule omówiono różne sposoby dzielenia plików PDF przy użyciu języka C# w aplikacjach .NET.
· Shoaib Khan · 5 min