Polski

Dodaj faliste podkreślenie w programach Word, PDF i innych dokumentach za pomocą języka C#

Faliste podkreślenia są zwykle używane do pokazania niespójności w dokumencie. Znamy te linie, ponieważ Microsoft Word używa czerwonych falistych podkreśleń, aby wskazać błędy ortograficzne, a niebieskich falistych/falistych podkreśleń w przypadku problemów z formatowaniem. Takie podkreślenia adnotacji w dokumentach możemy również dodać programowo. W tym artykule dowiemy się, jak dodawać faliste podkreślenia w programach Word, PDF, PPT i innych dokumentach przy użyciu języka C#.
· Shoaib Khan · 3 min