Polski

Dokumenty chronione hasłem znaku wodnego przy użyciu języka C#

Znak wodny to jeden ze sposobów ochrony dokumentów przed nielegalnym użyciem; znakowanie plików; wymieniając swoje dokumenty jako robocze lub poufne. Aby programowo oznaczyć pliki znakiem wodnym, ten artykuł zawiera instrukcje dodawania znaku wodnego do plików chronionych hasłem przy użyciu języka C#. Osobno zajmiemy się dodawaniem tekstowych i graficznych znaków wodnych do chronionych plików.
· Shoaib Khan · 4 min

Znajdź i usuń znaki wodne z dokumentów w C#

Dzisiaj przyjrzymy się, jak znaleźć i usunąć znaki wodne z dokumentów w języku C#. W dokumencie mogą znajdować się tekstowe i graficzne znaki wodne. Możemy łatwo wyszukiwać i programowo usuwać takie znaki wodne z wielu obsługiwanych dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint i Visio.
· Shoaib Khan · 4 min