Polski

Generuj raporty z danych XML w C#

XML to zalecany przez W3C, samoopisowy język przeznaczony do przechowywania i przesyłania danych. Deweloper może zmienić format XML na dowolny inny format lepiej czytelny dla człowieka, taki jak PDF lub dokument MS Word w aplikacji .NET. W tym artykule omówimy, jak konwertować dane XML na raporty PDF i MS Word przy użyciu języka C# przy użyciu prostych szablonów.
· Shoaib Khan · 4 min