ไทย

ลบหน้าออกจาก PDF โดยใช้ C#

เรามักจะกำหนดให้ลบหน้าที่ไม่ต้องการ ล้าสมัย และเป็นความลับสูงออกจากเอกสารในขณะที่แบ่งปันหรือร่างฉบับให้เสร็จ ในบทความนี้ เราจะมาเรียนรู้วิธีลบหน้าดังกล่าวออกจากเอกสาร PDF โดยทางโปรแกรมโดยใช้ C# ข้อกำหนดอาจแตกต่างกันไปในบางครั้ง ดังนั้นเราจะหารือเกี่ยวกับวิธีต่างๆ ในการลบชุดหน้าต่างๆ ภายในเอกสาร PDF
· ชออิบ ข่าน · 2 min