Türkçe

Java'da Filigran Parola Korumalı Belgeler

Filigranlar, belgelerinizin içeriğini korumak ve sahipliğini talep etmek için kullanılabilir. Benzer şekilde, bunlar belgelerinizi taslak olarak markalamak veya etiketlemek için de kullanılabilir. Bu makalede, Java’da parola korumalı dosyalara nasıl filigran ekleneceği anlatılmaktadır.
Kasım 26, 2021 · 3 dk · Şuayb Han