Türkçe

Java kullanan XML Görüntüleyici

Daha önce tartıştığımız gibi XML, programlamada yaygın olarak kullanılan yapılandırılmış bir veri depolama ve taşıma biçimlendirme dilidir. XML verilerini düzgün bir şekilde görüntülemek veya paylaşmak için, genellikle PDF, JPG, PNG veya HTML gibi diğer belge biçimlerine dönüştürmek gerekir. Bu makale, basit Java kodunu kullanarak XML dosyalarını görüntülemeye yönelik temel bir yaklaşım sağlar.
· Şuayb Han · 2 dk

Java'da XML Verilerinden Raporlar Oluşturun

XML, kendi kendini açıklayan, W3C Tarafından Önerilen ve verileri depolamak ve taşımak için tasarlanmış kapsamlı bir Biçimlendirme Dilidir. Verileri XML formatında aldıktan sonra, bir geliştirici olarak, PDF veya MS Word belgesi gibi insanlar tarafından daha iyi okunabilen herhangi bir formata dönüştürebilirsiniz. Bu makale, XML verilerini basit şablonlar kullanarak Java’da PDF ve MS Word raporlarına dönüştürmeniz için size rehberlik edecektir.
· Şuayb Han · 3 dk