Додайте водяний знак до аркуша Excel за допомогою C#

Ми вже обговорювали способи нанесення водяних знаків на різні документи, зображення та презентації. Сьогодні ми обговоримо, як додати водяний знак до книги Excel різними способами за допомогою C# із програмою .NET.

Нижче описано наступні теми:

.NET API для водяних знаків Excel

GroupDocs.Watermark надає .NET API для документів і зображень різних форматів файлів. Ми будемо використовувати GroupDocs.Watermark for .NET, щоб застосовувати водяні знаки в електронних таблицях різними способами за допомогою C#.

Ви можете завантажити DLL або інсталятор MSI з розділу завантажень або отримати його з NuGet.

Install-Package GroupDocs.Watermark

Водяний знак Excel Sheets за допомогою C#

API дозволяє вставляти текст в електронні таблиці як водяний знак із різними налаштуваннями. Нижче наведено кроки для додавання водяного знака до робочих книг Excel за допомогою C# із програмами .NET.

 • Підготуйте параметри завантаження електронної таблиці.
 • Завантажте електронну таблицю за допомогою Watermarker.
 • Визначте текст і вигляд водяного знака за допомогою TextWatermark.
 • Додайте текстовий водяний знак до аркуша Excel за допомогою методу Add.
 • Збережіть отриману електронну таблицю з водяним знаком за допомогою методу Save.

Наведений нижче приклад коду C# застосовує текстовий водяний знак до всіх аркушів книги Excel із обертанням і непрозорістю.

/*
 * Додайте водяний знак на всі аркуші робочої книги Excel за допомогою C#
 */
SpreadsheetLoadOptions loadOptions = new SpreadsheetLoadOptions();
using (Watermarker watermarker = new Watermarker(@"path/spreadsheet.xlsx", loadOptions))
{
  // Додайте текстовий водяний знак на аркуш
  TextWatermark textWatermark = new TextWatermark("DRAFT", new Font("Arial", 100))
  {
    RotateAngle = -45,
    Height = 200,
    Width = 500,
    Opacity = .2,
    ForegroundColor = Color.DarkBlue
  };
  // Додайте водяний знак і збережіть електронну таблицю з водяним знаком.
  watermarker.Add(textWatermark);
  watermarker.Save(@"path/allpages-watermark-spreadsheet.xlsx");
}

Спеціальний водяний знак Excel Sheet за допомогою C#

Так само ви можете застосувати водяні знаки лише до будь-якого конкретного аркуша замість того, щоб застосовувати їх до всіх аркушів книги. У наведених нижче інструкціях показано, як вставити текстовий водяний знак на певний аркуш книги Excel за допомогою C#.

 • Підготуйте варіанти завантаження.
 • Завантажте електронну таблицю за допомогою класу Watermarker.
 • Визначте вигляд і текст водяного знака за допомогою класу TextWatermark.
 • Встановіть індекс аркуша так, щоб водяний знак застосовувався лише до згаданого аркуша.
 • Додайте текстовий водяний знак до робочого аркуша Excel за допомогою методу Add із параметрами водяних знаків.
 • Збережіть вихідну електронну таблицю з водяним знаком за допомогою методу Save.

Наведений нижче фрагмент коду застосовує текстовий водяний знак лише до згаданого аркуша книги Excel.

/*
 * Додайте водяний знак лише на згаданий аркуш робочої книги Excel за допомогою C#
 */
SpreadsheetLoadOptions loadOptions = new SpreadsheetLoadOptions();
using (Watermarker watermarker = new Watermarker(@"path/spreadsheet.xlsx", loadOptions))
{
  // Додайте текстовий водяний знак на аркуш
  TextWatermark textWatermark = new TextWatermark("DRAFT", new Font("Arial", 100))
  {
    RotateAngle = -45,
    Height = 200,
    Width = 500,
    Opacity = .2,
    ForegroundColor = Color.DarkBlue
  };
  // Визначте індекс аркуша
  SpreadsheetWatermarkShapeOptions textWatermarkOptions = new SpreadsheetWatermarkShapeOptions()
  {
    WorksheetIndex = 1
  };
  // Додайте водяний знак і збережіть електронну таблицю з водяним знаком.  
  watermarker.Add(textWatermark, textWatermarkOptions);
  watermarker.Save(@"path/onepage-watermark-spreadsheet.xlsx");
}

Водяний знак Excel Sheets як фон за допомогою C#

Так само ми можемо додати водяні знаки як фон електронної таблиці. Техніка нанесення водяних знаків буде трохи змінена. Нижче наведено кроки, які дозволяють вставити фоновий текстовий водяний знак до електронної таблиці Excel за допомогою C#.

 • Підготуйте параметри завантаження електронної таблиці.
 • Завантажте електронну таблицю за допомогою Watermarker.
 • Визначте текст і вигляд водяного знака (обертання, положення, розміри, непрозорість, колір тощо) за допомогою TextWatermark.
 • Встановіть параметри фонових водяних знаків, отримавши вміст і встановивши розміри.
 • Встановіть індекс робочого аркуша, щоб застосувати водяний знак. (необов’язково)
 • Додайте водяний знак до електронної таблиці за допомогою методу Add.
 • Збережіть електронну таблицю з водяним знаком за допомогою методу Save.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як додати фоновий водяний знак до електронної таблиці Excel за допомогою C# у програмі .NET.

/*
 * Додайте водяний знак як фон до книги Excel за допомогою C#
 */
SpreadsheetLoadOptions loadOptions = new SpreadsheetLoadOptions();
using (Watermarker watermarker = new Watermarker(@"path/spreadsheet.xlsx", loadOptions))
{
  // Визначте вигляд водяного знака
  TextWatermark textWatermark = new TextWatermark("DRAFT", new Font("Arial", 100))
  {
    RotateAngle = -45,
    X = 200,
    Y = 200,
    Height = 200,
    Width = 500,
    Opacity = .2,
    ForegroundColor = Color.DarkBlue
  };
  // Отримайте розміри вмісту електронної таблиці
  SpreadsheetContent content = watermarker.GetContent<SpreadsheetContent>();
  SpreadsheetBackgroundWatermarkOptions options = new SpreadsheetBackgroundWatermarkOptions();
  options.BackgroundWidth = content.Worksheets[0].ContentAreaWidthPx; /* set background width */
  options.BackgroundHeight = content.Worksheets[0].ContentAreaHeightPx; /* set background height */
  options.WorksheetIndex = 0;

  // Додайте водяний знак і збережіть електронну таблицю з водяним знаком.
  watermarker.Add(textWatermark, options);
  watermarker.Save(@"path/background-watermark-spreadsheet.xlsx");
}
Водяний знак Excel Sheets програмно

Отримайте безкоштовну ліцензію API

Ви можете отримати безкоштовну тимчасову ліцензію, щоб використовувати API без оціночних обмежень.

Висновок

Підводячи підсумок, ми обговорили різні способи додавання водяних знаків до аркушів Excel за допомогою C#. Спочатку ми додали текстові водяні знаки на всі аркуші книги Excel. Потім ми застосували водяний знак лише до конкретного аркуша. Нарешті, ми вставили текстовий водяний знак у книгу Excel як фон.

Відвідайте документацію продукту, щоб дізнатися більше про API. Якщо у вас виникли запитання, зв’яжіться з нами через форум.

Дивись також