فارسی

یافتن و حذف واترمارک از اسناد در سی شارپ

امروز نگاهی به نحوه پیدا کردن و حذف واترمارک از اسناد در C# خواهیم داشت. ممکن است واترمارک های متنی و تصویری در یک سند وجود داشته باشد. ما به راحتی می توانیم چنین واترمارک هایی را از بسیاری از اسناد پشتیبانی شده PDF، Word، Excel، PowerPoint و Visio جستجو و به صورت برنامه نویسی حذف کنیم.
· شعیب خان · 5 دقیقه