Konwertuj do CSV i JSON w CSharp .NET

JSON (JavaScript Object Notation) to czytelny dla człowieka format danych strukturalnych. Jest szeroko stosowany w interfejsach API, aplikacjach i konfiguracjach do przechowywania i przekazywania danych. CSV zawiera wartości oddzielone przecinkami, zwykle używane do przechowywania danych tabelarycznych, które można doskonale wyświetlić za pomocą arkuszy kalkulacyjnych, takich jak MS Excel. Przeniesienie danych tabelarycznych lub przechowywanie otrzymanych danych strukturalnych w formie tabelarycznej wymaga przekształcenia formatów między sobą. W tym artykule omówiono programową konwersję formatu JSON do formatu CSV i CSV do formatu JSON przy użyciu języka C# dla aplikacji platformy .NET.

Poniżej omówiono następujące tematy:

.NET API do konwersji JSON i CSV

GroupDocs.Conversion posiada interfejsy API, które umożliwiają konwersję plików JSON i CSV do siebie. W tym artykule użyjemy interfejsu API .NET GroupDocs.Conversion do konwersji JSON na CSV, a następnie CSV na JSON przy użyciu języka C#. Ponadto interfejs API umożliwia konwersję tam iz powrotem różnych innych formatów dokumentów, takich jak dokumenty edytorów tekstu, arkusze kalkulacyjne, prezentacje, książki elektroniczne, obrazy i wiele innych.

Możesz pobrać pliki DLL lub instalator MSI z sekcji pobierania lub zainstalować interfejs API w swojej aplikacji .NET za pośrednictwem NuGet.

PM> Install-Package GroupDocs.Conversion

Konwertuj JSON na CSV w C#

Poniższe kroki umożliwiają konwersję plików JSON do formatu CSV w aplikacjach .NET.

Poniższy kod pokazuje, jak przekonwertować format JSON na CSV przy użyciu języka C#.

// Konwertuj pliki JSON do formatu CSV w C#
using (Converter converter = new Converter(@"path/sample.json"))
{
  SpreadsheetConvertOptions options = new SpreadsheetConvertOptions()
  {
    Format = SpreadsheetFileType.Csv
  };
        
  converter.Convert(@"path/JsonToCSV.csv", options);
}

Konwertuj CSV na JSON w C#

Poniższe kroki umożliwiają konwersję plików CSV do formatu JSON w aplikacji .NET.

 • Przygotuj opcje ładowania do ładowania pliku CSV.
 • Załaduj plik CSV przy użyciu klasy Converter.
 • Ustaw format konwersji na JSON za pomocą DataConvertOptions.
 • Wywołaj metodę Convert, aby przekształcić dane CSV do formatu JSON.

Poniższy kod pokazuje, jak przekonwertować plik CSV na format JSON przy użyciu języka C#.

// Konwertuj plik CSV do formatu JSON w C#
var loadOptions = new CsvLoadOptions
{
  Separator = ','
};

using (Converter converter = new Converter(@"path/sample.csv",()=> loadOptions))
{
  DataConvertOptions options = new DataConvertOptions
  {
    Format = DataFileType.Json
  };
  converter.Convert(@"path/CsvToJSON.json", options);
}

Uzyskaj bezpłatną licencję API

Możesz uzyskać bezpłatną tymczasową licencję, aby korzystać z API bez ograniczeń ewaluacyjnych.

Wniosek

Podsumowując, nauczyłeś się, jak konwertować pliki JSON do formatu CSV, a także jak programowo konwertować pliki CSV do formatu JSON przy użyciu języka C#. Możesz dowiedzieć się więcej o .NET Conversion API, korzystając z dokumentacji lub przykładów dostępnych na GitHub. Skontaktuj się z nami na forum.

Zobacz też