Markdown to język znaczników powszechnie używany do tworzenia stron internetowych, plików readme i dokumentów. Wymaga to po prostu dodania elementów formatujących do zwykłego tekstu. Ma szeroką kompatybilność, która zwiększa jego użycie, a także wymagania dotyczące renderowania do innych formatów dokumentów. W tym artykule dowiesz się, jak programowo konwertować pliki przecen do formatu PDF w Javie.

Konwertuj pliki MD do formatu PDF za pomocą Java API

Java API do konwersji plików Markdown

GroupDocs udostępnia swój Java API do przekształcania plików przeceny na inne formaty w aplikacjach Java. W tym artykule wykorzystano GroupDocs.Conversion for Java do konwersji plików MD do formatu PDF. Ponadto API obsługuje wiele innych konwersji formatów plików, takich jak dokumenty edytorów tekstu, arkusze kalkulacyjne, prezentacje, eBooki, obrazy i wiele innych wymienionych w dokumentacji.

Możesz pobrać plik JAR z sekcji pobierania lub skorzystać z najnowszych konfiguracji repozytorium i zależności w swoich aplikacjach Java opartych na Maven.

<repository>
  <id>groupdocs-artifacts-repository</id>
  <name>GroupDocs Artifacts Repository</name>
  <url>https://repository.groupdocs.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.groupdocs</groupId>
  <artifactId>groupdocs-conversion</artifactId>
  <version>22.8.1</version>
</dependency>

Konwertuj Markdown na PDF w Javie

Aby przekonwertować całą zawartość pliku przeceny na format PDF, wykonaj proste kroki. Poniższe kroki pokazują, jak przekonwertować plik Markdown MD do formatu PDF w Javie.

 • Załaduj plik przeceny, używając klasy Converter.
 • Przygotuj Opcje konwersji PDF.
 • Ustaw dowolne inne opcje PDF, takie jak marginesy strony, znak wodny, orientacja strony itp.
 • Przekonwertuj plik przeceny na format PDF za pomocą metody convert().

Poniższy kod źródłowy języka Java konwertuje plik Markdown na format PDF.

// Konwertuj pliki Markdown do formatu PDF w Javie

Converter converter = new Converter("/path/markdown.md");
PdfConvertOptions options = new PdfConvertOptions();
converter.convert("/output-path/markdown.pdf", options);

Fragment pliku MD i przekonwertowany plik PDF z powyższego kodu pokazano poniżej.

Plik MD przekonwertowany do formatu PDF przy użyciu Java API

Uzyskaj bezpłatną licencję API

Możesz uzyskać bezpłatną tymczasową licencję na korzystanie z API bez ograniczeń ewaluacyjnych.

Wniosek

Podsumowując, dowiedzieliśmy się, w jaki sposób można konwertować pliki przecen do formatu PDF za pomocą Javy. Powinno to pomóc w opracowaniu aplikacji do konwersji dokumentów online.

Możesz dowiedzieć się więcej o API z jego dokumentacji. Zacznij korzystać z przykładów GitHub funkcji. Skontaktuj się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań za pośrednictwem forum.

Zobacz też