Pierwszym i najważniejszym pytaniem, które możesz sobie zadać, jest to, czy chodzi o konwersję obrazu RGB tylko do skali szarości? Nie, możesz przekonwertować prawie każdy format dokumentu (w tym obrazy) na czarno-biały lub monochromatyczny obraz w skali szarości. Kontrast waha się od czerni przy najsłabszym natężeniu do bieli przy najsilniejszym. W tym artykule omówimy, jak konwertować kolorowe dokumenty PDF na formaty JPG i PNG w skali szarości za pomocą języka C#.

Konwertowany plik PDF na skalę szarości

Ta funkcja jest bardzo przydatna, jeśli zamierzasz przetwarzać obrazy. Ponieważ obraz RGB jest reprezentowany przez 3 kanały i zawiera dużo danych/szumów, do przetworzenia takiego obrazu wymagana jest większa moc obliczeniowa. Z drugiej strony obraz w skali szarości sprawia, że proces ten jest stosunkowo łatwy.

Interfejs API platformy .NET do konwertowania dokumentów na skalę szarości

GroupDocs.Conversion for .NET to interfejs API używany do konwersji dokumentów między wieloma obsługiwanymi formatami plików i typami obrazów. Wyniki konwersji można łatwo dostosowywać i dostosowywać za pomocą wielu elastycznych opcji. Użyję tego interfejsu API do konwersji dokumentów PDF na obrazy JPG i PNG w skali szarości.

Możesz pobrać instalator bibliotek DLL lub MSI z sekcji pobierania lub zainstalować interfejs API w swojej aplikacji .NET za pośrednictwem NuGet.

PM> Install-Package GroupDocs.Conversion

Jeśli mówimy o jego implementacji, jest to interfejs API zaplecza, który można zintegrować lub zaimplementować w dowolnej aplikacji .NET bez żadnej zależności. Aby uzyskać więcej informacji na temat jego interfejsu API, odwiedź jego dokumentację.

Konwertuj plik PDF na obraz JPG w skali szarości za pomocą C#

Szybko osiągnijmy cel, przekształcając kolorowy dokument PDF na czarno-białe formaty obrazów. Poniższe kroki pokazują, jak przekonwertować plik PDF na JPG w skali szarości przy użyciu języka C#.

 • Załaduj dokument PDF za pomocą klasy Converter.
 • Przygotuj opcje konwersji obrazu.
 • Ustaw format pliku konwersji jako JPG.
 • Ustaw opcję skali szarości na true.
 • Konwertuj na obraz za pomocą metody Convert.

Poniższy kod źródłowy C# konwertuje dokument PDF na obraz JPG w skali szarości.

// Konwertuj PDF na JPG w skali szarości w C#
using (Converter converter = new Converter("path/document.pdf"))
{
  ImageConvertOptions options = new ImageConvertOptions
  {
    Format = ImageFileType.Jpg,
    Grayscale = true,
    
    // Dodatkowe opcje konwersji
    Height = 1024,    
    Width = 1024,
    FlipMode = ImageFlipModes.FlipX,
    RotateAngle = 90,
    /*
    Brightness = 50,// Brightness
    Gamma = 0.5F,  // Gamma Settings
    Contrast = 50  // Contrast
    */
  };
  converter.Convert("path/grayscaleDocument.jpg", options);
}

Dodatkowo istnieje wiele innych opcji kontrolowania wysokości, szerokości, odwracania w poziomie i w pionie oraz obracania dokumentu. Możesz także zastosować znaki wodne z różnymi ustawieniami do obrazu wyjściowego.

Konwertuj plik PDF na obraz PNG w skali szarości za pomocą C#

Podobnie kolorowy dokument PDF można przekonwertować na inne formaty obrazów w skali szarości. Poniższe kroki pokazują, jak przekonwertować plik PDF na format PNG w skali szarości przy użyciu języka C#.

 • Załaduj dokument PDF za pomocą klasy Converter.
 • Przygotuj opcje konwersji obrazu.
 • Ustaw format pliku konwersji jako PNG.
 • Ustaw opcję skali szarości na true.
 • Konwertuj na obraz PNG za pomocą metody Convert.

Poniższy kod źródłowy C# konwertuje dokument PDF na obraz PNG w skali szarości.

// Konwertuj PDF na PNG w skali szarości w C#
using (Converter converter = new Converter("path/document.pdf"))
{
  ImageConvertOptions options = new ImageConvertOptions
  {
    Format = ImageFileType.Png,
    Grayscale = true
  };
  converter.Convert("path/grayscaleDocument.png", options);
}

Uzyskaj bezpłatną licencję API

Możesz uzyskać bezpłatną tymczasową licencję, aby korzystać z API bez ograniczeń ewaluacyjnych.

Wniosek

Podsumowując, dowiedzieliśmy się, w jaki sposób dokumenty PDF można konwertować na formaty obrazów JPG lub PNG w języku C#. Aby zbudować własną aplikację do konwersji, możesz dowiedzieć się więcej o interfejsach API Conversion Automation .NET z niskim i wysokim kodem z dokumentacji.

Najlepszym sposobem jest zapoznanie się z przykładami dostępnymi na GitHub. Skontaktuj się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań za pośrednictwem forum.

Zobacz też