Obrazy WebP łączą w sobie przezroczystość PNG i możliwości animacji GIF, oferując jednocześnie zasadniczą przewagę w postaci mniejszych rozmiarów plików bez utraty jakości w porównaniu z formatem JPG. Są jednak przypadki, w których konieczna jest konwersja obrazów WebP do formatu PNG, JPG lub innego formatu ze względu na problemy ze zgodnością lub szczególne wymagania. W tym artykule najpierw omówimy konwersję obrazów WebP do formatu PNG online. Następnie zobaczymy, jak programiści mogą przeprowadzić tę konwersję za pomocą zaledwie kilku linii kodu przy użyciu .NET i Java API.

WebP do PNG — darmowy konwerter online

Konwersja WebP na PNG — bezpłatnie i online

Za pomocą narzędzia do konwersji online możesz łatwo przekonwertować obrazy WebP do formatu PNG za pomocą kilku kliknięć. Wykonaj proste kroki i przekształć pliki:

 1. Użyj obszaru Upuść lub prześlij plik, aby przesłać plik WebP.
 2. Wybierz odpowiednie opcje ładowania i opcje konwersji. (Tylko jeśli jest to wymagane)
 3. Kliknij KONWERTUJ TERAZ, aby przekonwertować plik WebP do formatu PNG.
Konwertuj obraz WebP na PNG — bezpłatnie online

Konwertuj obraz WebP na PNG — bezpłatnie online

Plik zostanie usunięty z serwerów po 24 godzinach, a linki do pobrania przestaną być aktywne po tym czasie.

Konwerter WebP na PNG – przewodnik programisty

Ta sekcja jest przeznaczona dla programistów i dla kogoś, kto wie, jak ważna jest automatyzacja. Podczas opracowywania narzędzia online umożliwiającego konwersję obrazów WebP do formatu PNG wskazane jest dokładne zapoznanie się z dostępnymi opcjami i wybranie platformy odpowiadającej Twoim potrzebom.

Konwersja WebP do PNG w C#

Oto jak przekonwertować obraz WebP na PNG w C# przy użyciu GroupDocs.Conversion for .NET:

 • Zainstaluj bibliotekę in your application.
 • Użyj poniższego kodu, aby załadować plik WebP i przekonwertować go na format PNG:
// Convert WebP image to PNG in C#
using (Converter converter = new Converter("path/image.webp"))
{
  ImageConvertOptions options = new ImageConvertOptions
  { // Set the conversion format to PNG
    Format = ImageFileType.Png
  };
  converter.Convert(@"path/converted-image.png", options);
}

Możesz zdobyć więcej wiedzy na temat budowania konwertera WebP na PNG w języku C#.

API .NET | Dokumentacja | Pobierz

Konwertuj WebP na PNG w Javie

Programiści języka Java mogą wykonać poniższe kroki i skorzystać z przykładowego kodu podanego poniżej, aby utworzyć konwerter WebP na PNG za pomocą narzędzia GroupDocs.Conversion for Java.

// Convert WebP to PNG in Java using GroupDocs.Conversion API
Converter converter = new Converter("filePath/WebPImage.webp");
ImageConvertOptions options = new ImageConvertOptions();
options.setFormat(ImageFileType.Png);
converter.convert("path/WebPTo.png", options);

Aby dodać dodatkowe efekty do pliku wyjściowego PNG, zapoznaj się z innym przykładem tworzenia konwertera WebP na PNG przy użyciu języka Java.

API Java | Dokumentacja | Pobierz

Często zadawane pytania

Szybka konwersja

Nasz darmowy konwerter WebP na PNG jest szybki i wydajny, zapewniając szybką konwersję w ciągu kilku sekund.

Bezpieczne narzędzie – większa prywatność

Twoje pliki są chronione i bezpieczne podczas procesu konwersji WebP do PNG. Aby zapewnić prywatność, wszystkie przesłane i przekonwertowane pliki są automatycznie usuwane po 24 godzinach.

Zobacz też