Ważnym dokumentom możesz nadać różne poziomy bezpieczeństwa. Możesz używać znaków wodnych, szyfrować pliki lub chronić je hasłem. W tym artykule dowiemy się, jak dodać hasło do dokumentów PDF, aby je chronić. Zobaczymy również, jak programowo zablokować te same pliki PDF.

Zabezpiecz pliki PDF hasłem

Zabezpiecz dokumenty PDF hasłem

Aby zabezpieczyć pliki PDF hasłem, możesz skorzystać z bezpłatnej internetowej aplikacji Merger firmy GroupDocs. Wystarczy wykonać te proste kroki, aby załadować i zabezpieczyć pliki:

 1. Przeciągnij i upuść dokument PDF do wyznaczonego obszaru lub prześlij go za pomocą opcji Przeglądaj.
 2. Po zakończeniu przesyłania wprowadź żądane hasło do pliku PDF.
 3. Następnie kliknij przycisk „Chroń”, aby zainicjować ochronę hasłem.
 4. Po kliknięciu „Chroń” w ciągu kilku sekund Twoje pliki zostaną pomyślnie zabezpieczone hasłem i gotowe do pobrania.
 5. Możesz po prostu skopiować łącze pobierania i udostępnić je innym, aby zapewnić dostęp do chronionego pliku.
Chroń pliki PDF hasłem online

Jak chronić pliki PDF hasłem — przewodnik dla programistów

Jeśli jesteś programistą lub interesujesz się tworzeniem aplikacji, które mogą chronić dokumenty za pomocą haseł, masz do wyboru różne biblioteki. Poświęć trochę czasu na zapoznanie się z opcjami i wybierz platformę, która najlepiej odpowiada Twoim wymaganiom. Dzięki wybranej bibliotece możesz opracować narzędzie online, które może dodawać hasła do blokowania plików PDF.

C# sposób na dodanie hasła do pliku PDF

Oto jak możesz dodać hasło do pliku PDF, aby zablokować dokument za pomocą C# z GroupDocs.Merger for .NET:

 1. Dodaj bibliotekę do swojej aplikacji.
 2. Użyj następującego kodu, aby zabezpieczyć dokumenty:
/*
 * Dodaj ochronę hasłem do dokumentu PDF za pomocą C#
 */
string filePath = @"path/document.pdf";

AddPasswordOptions addOptions = new AddPasswordOptions("mySECRETpassWORD");

using (Merger merger = new Merger(filePath))
{
  merger.AddPassword(addOptions);
  merger.Save(@"path/protected-document.pdf");
}

Więcej informacji można znaleźć w artykule Jak zablokować i odblokować pliki PDF za pomocą hasła przy użyciu języka C#.

Zapoznaj się z poniższymi linkami do zasobów interfejsu API platformy .NET:

.NET API | Dokumentacja | Pobierz

Java Sposób dodawania hasła do pliku PDF

Programiści Javy mogą wykonać następujące kroki i poniższy fragment kodu Javy, aby programowo zablokować dokumenty PDF za pomocą hasła za pomocą GroupDocs.Merger for Java:

 1. Pobierz i skonfiguruj bibliotekę w swojej aplikacji.
 2. Użyj dostarczonego kodu źródłowego, aby dodać hasło do dowolnego pliku PDF:
/*
 * Dodaj ochronę hasłem do dokumentu PDF w Javie
 */
Merger merger = new Merger("path/document.pdf");
AddPasswordOptions addOptions = new AddPasswordOptions("mySECRETpassWORD");

merger.addPassword(addOptions);
merger.save("path/protected-document.pdf");

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem na temat Jak chronić pliki PDF hasłem za pomocą języka Java.

Zapoznaj się z poniższymi łączami do zasobów Java API:

API Javy | Dokumentacja | Pobierz

Zobacz też