Wygląda na to, że nie potrzebujesz już ochrony. Mam nadzieję, że twoje dokumenty są teraz w dobrych rękach. Dzisiaj zobaczysz, jak możesz otwierać pliki PDF chronione hasłem, usuwając hasło, aby następnym razem uzyskać łatwy i szybki dostęp. Najpierw usuniemy hasło do pliku PDF online. Następnie przyjrzymy się również, w jaki sposób programiści mogą usuwać hasła, aby programowo odblokowywać dokumenty PDF.

Odblokuj pliki PDF chronione hasłem

Odblokuj PDF online

Aby usunąć ochronę hasłem z dokumentów PDF, możesz skorzystać z bezpłatnej aplikacji PDF Password Remover Online App firmy GroupDocs.

Usuń hasło z chronionych plików PDF online

Wystarczy wykonać te proste kroki, aby załadować i odblokować pliki PDF:

 1. Przeciągnij i upuść dokument PDF do wyznaczonego obszaru lub prześlij go za pomocą opcji Przeglądaj.
 2. Po zakończeniu przesyłania wprowadź hasło do chronionego pliku PDF.
 3. Następnie kliknij przycisk „Odblokuj”, aby rozpocząć usuwanie hasła.
 4. W ciągu kilku sekund Twoje pliki zostaną odblokowane i gotowe do pobrania.

Odblokowywanie plików PDF: przewodnik dla programistów

Jeśli jesteś programistą lub kimś, kto chce tworzyć aplikacje, które mogą odblokowywać pliki PDF chronione hasłem, masz do dyspozycji kilka bibliotek. Poświęć trochę czasu na zapoznanie się z tymi opcjami i znajdź najbardziej odpowiednią platformę, która spełni Twoje wymagania. Po wybraniu odpowiedniej biblioteki możesz opracować narzędzie online zdolne do usuwania haseł z plików PDF, umożliwiając użytkownikom łatwe ich odblokowanie.

Odblokowywanie plików PDF za pomocą C#

Pozwól, że pokażę Ci, jak odblokować plik PDF, usuwając jego hasło za pomocą C# z GroupDocs.Merger for .NET:

 1. Najpierw upewnij się, że w swojej aplikacji uwzględniłeś bibliotekę.
 2. Następnie użyj dostarczonego kodu, aby łatwo usunąć hasło z dokumentów PDF:
/*
 * Usuń ochronę hasłem dokumentu PDF za pomocą C#
 */
string filePath = @"path/protected-document.pdf";

LoadOptions loadOptions = new LoadOptions("mySECRETpassWORD");

using (Merger merger = new Merger(filePath, loadOptions))
{
  merger.RemovePassword();
  merger.Save(@"path/no-pwd-document.pdf");
}

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, pomocne informacje znajdziesz w artykule Jak zablokować i odblokować pliki PDF za pomocą hasła przy użyciu języka C#.

Zapoznaj się z poniższymi linkami do zasobów interfejsu API platformy .NET:

.NET API | Dokumentacja | Pobierz

Odblokowywanie plików PDF przy użyciu języka Java

Jeśli jesteś programistą Java, możesz wykonać te kroki wraz z poniższym fragmentem kodu Java, aby programowo odblokować dokumenty PDF chronione hasłem za pomocą GroupDocs.Merger for Java:

 1. Najpierw pobierz i skonfiguruj bibliotekę w swojej aplikacji.
 2. Następnie użyj podanego kodu źródłowego, aby łatwo usunąć hasła z plików PDF:
/*
 * Usuń ochronę hasłem dokumentu PDF w Javie
 */
LoadOptions loadOptions = new LoadOptions("mySECRETpassWORD");

Merger merger = new Merger("path/protected-document.pdf", loadOptions);
merger.removePassword();
merger.save("path/no-pwd-document.pdf");

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zapoznaj się z artykułem na temat Jak zablokować i odblokować pliki PDF za pomocą hasła za pomocą języka Java.

Zapoznaj się z poniższymi łączami do zasobów Java API:

API Javy | Dokumentacja | Pobierz

Zobacz też