Polski

Konwertuj SVG na PNG za pomocą C#

Zawsze, gdy potrzebna jest przezroczystość obrazów w Internecie, PNG jest jednym z formatów, które przychodzą na myśl. Obraz SVG jest również jednym z powszechnie używanych formatów obrazów ze względu na jego skalowalność. Do wyświetlania małych statycznych obrazów, logo i obrazów z przezroczystym tłem często preferowane są obrazy PNG. Ze względu na kompatybilność lub z jakiegokolwiek innego powodu często wymagana jest konwersja grafiki wektorowej SVG na inne formaty. W tym artykule omówimy, jak przekonwertować grafikę wektorową SVG na obrazy PNG za pomocą C#.
· Shoaib Khan · 3 min

Konwertuj SVG na JPG za pomocą C#

Jednym z powodów popularności obrazów SVG jest zachowanie jakości po powiększeniu. Obrazy JPG są również jednym z powszechnie używanych formatów obrazów i mają ogromne wsparcie kompatybilności z prawie każdej aplikacji innej firmy. Istnieje więc duże zapotrzebowanie na konwersję obrazów z jednego formatu na inny. W tym artykule omówiono sposób konwertowania grafiki wektorowej SVG na obrazy JPG przy użyciu języka C#.
· Shoaib Khan · 3 min