Polski

Konwertuj dokumenty do formatu Excel XLS, XLSX w C#

Jeśli masz dane tabelaryczne w formacie dokumentów PDF lub Word, zdecydowanie musisz przekonwertować je na arkusze kalkulacyjne Excel. Ten scenariusz staje się złożony, gdy istnieje wiele arkuszy kalkulacyjnych lub wiele skoroszytów. Na pewno musisz zautomatyzować tę procedurę. W tym artykule zobaczymy, jak przekonwertować plik PDF na program Excel, a także jak programowo przekonwertować dokumenty programu Word na arkusz kalkulacyjny programu Excel w języku C# przy użyciu interfejsu API platformy .NET.
· Shoaib Khan · 4 min