Zobacz program Word jako PDF przy użyciu języka Java

Rosnąca zależność od technologii w dzisiejszym świecie wymaga umiejętności przeglądania dokumentów w formacie PDF jako podstawowej umiejętności. PDF to powszechnie akceptowany standard, dlatego podczas udostępniania często trzeba konwertować dokumenty programu Word na ten przenośny format. W tym artykule omówiono, jak programowo renderować dokumenty Word jako PDF w Javie. Dodatkowo zobaczymy, jak tworzyć bezpieczne pliki PDF i wyłączać opcję drukowania za pomocą Javy.

W tym artykule omówiono następujące tematy:

Przeglądarka plików Word i PDF — API Java

GroupDocs.Viewer umożliwia programistom dzięki swoim interfejsom API tworzenie potężnych aplikacji do przeglądania dokumentów. Interfejs API umożliwia renderowanie dokumentów w formatach PDF, HTML i graficznych w aplikacji. W tym artykule użyjemy jego Java API do przeglądania dokumentów Word jako plików PDF.

Pobierz lub skonfiguruj

Możesz pobrać plik JAR z sekcji pobierania lub po prostu pobrać repozytorium i konfiguracje zależności dla pliku pom.xml aplikacji Java opartych na Maven.

<repository>
  <id>groupdocs-artifacts-repository</id>
  <name>GroupDocs Artifacts Repository</name>
  <url>https://repository.groupdocs.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.groupdocs</groupId>
  <artifactId>groupdocs-viewer</artifactId>
  <version>22.12</version>
</dependency>

Jak przeglądać dokumenty programu Word jako pliki PDF w Javie

Poniższe kroki opisują, jak łatwo renderować dokument programu Word do pliku PDF przy użyciu kilku wierszy kodu Java:

 • Użyj klasy Viewer, aby załadować dokument programu Word.
 • Skonfiguruj domyślne Opcje widoku PDF.
 • Użyj metody view, aby przekonwertować załadowany dokument programu Word na plik PDF.

Oto przykład kodu Java, którego można użyć do wykonania tej konwersji:

// Jak przeglądać dokumenty Worda jako PDF w Javie
import com.groupdocs.viewer.Viewer;
import com.groupdocs.viewer.options.PdfViewOptions;
...
 
try (Viewer viewer = new Viewer("path/document.docx"))
{
  viewer.view(new PdfViewOptions("path/Word-Document.pdf"));
}

Oto, co powyższy kod tworzy w wyniku:

Word jako PDF

Tworzenie bezpiecznego pliku PDF z wyłączoną opcją drukowania z dokumentu Word w Javie

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na następujące pytania w zaledwie kilku liniach kodu:

 1. Jak przekonwertować dokument programu Word na plik PDF chroniony hasłem w Javie?
 2. Jak utworzyć plik PDF z wyłączonymi opcjami drukowania w Javie?

Te kroki pomogą Ci przekonwertować dokument programu Word na chroniony plik PDF z ograniczonymi uprawnieniami w Javie:

 • Skonfiguruj ustawienia zabezpieczeń, korzystając z klasy Security.
  • Określ hasło otwarcia dokumentu, aby ograniczyć dostęp do dokumentu.
  • Zdefiniuj hasło uprawnień, aby ograniczyć drukowanie, modyfikację i wyodrębnianie plików PDF.
  • Ustaw uprawnienia, aby zezwolić lub odmówić uprawnień.
 • Ustaw Opcje przeglądania PDF i dodaj do niego ustawienia zabezpieczeń.
 • Załaduj dokument programu Word (DOC/DOCX) za pomocą klasy Viewer.
 • Użyj metody view, aby wyrenderować załadowany dokument programu Word jako plik PDF chroniony hasłem z ograniczonymi uprawnieniami.

Poniższy kod Java demonstruje, jak przekonwertować dokument programu Word na chroniony plik PDF bez uprawnień do drukowania:

// Jak przeglądać dokumenty programu Word jako chronione pliki PDF i odmawiać drukowania w Javie
import com.groupdocs.viewer.Viewer;
import com.groupdocs.viewer.options.PdfViewOptions;
import com.groupdocs.viewer.options.Permissions;
import com.groupdocs.viewer.options.Security;
...

Security security = new Security();
security.setDocumentOpenPassword("opening-pass");
security.setPermissionsPassword("permission-pass");
security.setPermissions(Permissions.ALLOW_ALL ^ Permissions.DENY_PRINTING);

PdfViewOptions viewOptions = new PdfViewOptions("path/Word-Document.pdf");
viewOptions.setSecurity(security);

try (Viewer viewer = new Viewer("path/document.docx"))
{
  viewer.view(viewOptions);
}

PDF zabezpieczony hasłem

Po otwarciu pliku PDF pojawi się monit o wprowadzenie hasła przed uzyskaniem dostępu do dokumentu.

Wprowadź hasło do zabezpieczonego pliku PDF

Wyjściowy plik PDF będzie miał ograniczone uprawnienia ustawione podczas procesu konwersji. W rezultacie użytkownik nie będzie mógł wydrukować pliku PDF z powodu wyłączonej opcji drukowania.

Word jako chroniony plik PDF

Uzyskaj bezpłatną licencję próbną

Możesz uzyskać bezpłatną tymczasową licencję, aby przetestować bibliotekę bez żadnych ograniczeń.

Streszczenie

Podsumowując, omówiliśmy, jak programowo przeglądać i konwertować dokumenty Worda na pliki PDF za pomocą języka Java, w tym możliwość zabezpieczenia hasłem wynikowego pliku PDF. Dowiedzieliśmy się również, jak ograniczyć drukowanie plików PDF, ustawiając jego uprawnienia. Dzięki tym informacjom możesz teraz łatwo stworzyć własną przeglądarkę plików Word i PDF, podobną do aplikacji GroupDocs.Viewer Online.

Aby lepiej zrozumieć GroupDocs.Viewer for Java, zapoznaj się z jego dokumentacją. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami za pośrednictwem forum, aby uzyskać pomoc.

Zobacz też