Polski

Przeglądarka XML używająca Javy

Jak już omówiliśmy, XML jest językiem znaczników służącym do przechowywania danych strukturalnych i transportu, powszechnie używanym w programowaniu. Aby poprawnie wyświetlać lub udostępniać dane XML, często konieczna jest ich konwersja do innych formatów dokumentów, takich jak PDF, JPG, PNG lub HTML. Ten artykuł zawiera podstawowe podejście do przeglądania plików XML przy użyciu prostego kodu Java.
· Shoaib Khan · 2 min

Przeglądarka XML przy użyciu C#

XML, będący językiem znaczników służącym do przechowywania i transportu danych w ustrukturyzowanym formacie, jest szeroko stosowany w świecie programowania. Często wymagane jest wyświetlanie lub udostępnianie danych XML w odpowiednim formacie. Pojawia się potrzeba renderowania plików XML jako innych formatów dokumentów, takich jak PDF, JPG, PNG lub HTML. W tym artykule wyjaśniono podstawowy sposób wyświetlania plików XML przy użyciu prostego kodu C#.
· Shoaib Khan · 2 min

Przeglądarka STL — przeglądaj modele 3D i projekty CAD online

Szybkie przesyłanie i łatwe przeglądanie plików STL dzięki tej bezpłatnej internetowej przeglądarce STL. Z łatwością renderuj STL do innych formatów w zaledwie kilku prostych krokach.
· Shoaib Khan · 2 min

Przeglądarka CAD — przeglądaj pliki DXG, DXF online

Szybkie przesyłanie i łatwe przeglądanie plików CAD za pomocą tej bezpłatnej przeglądarki CAD online. Z łatwością renderuj pliki CAD do innych formatów w zaledwie kilku prostych krokach.
· Shoaib Khan · 3 min

Przeglądarka XML — przeglądaj dane XML online

Szybkie przesyłanie i łatwe przeglądanie plików XML za pomocą tej bezpłatnej przeglądarki XML online. Z łatwością renderuj pliki XML do innych formatów w zaledwie kilku prostych krokach.
· Shoaib Khan · 2 min

Przeglądarka JSON — przeglądaj dane JSON online

Szybkie przesyłanie i łatwe przeglądanie plików JSON dzięki tej bezpłatnej internetowej przeglądarce JSON. Z łatwością renderuj JSON do innych formatów w zaledwie kilku prostych krokach.
· Shoaib Khan · 2 min

Przeglądanie dokumentów programu Word w formacie PDF w Javie

Rosnąca zależność od technologii w dzisiejszym świecie wymaga umiejętności przeglądania dokumentów w formacie PDF jako podstawowej umiejętności. PDF jest powszechnie akceptowanym standardem, dlatego podczas udostępniania często konieczna jest konwersja dokumentów programu Word do tego przenośnego formatu. W tym artykule omówiono, jak programowo renderować dokumenty Word jako PDF w Javie. Dodatkowo zobaczymy, jak tworzyć bezpieczne pliki PDF i wyłączać opcję drukowania za pomocą Javy.
· Shoaib Khan · 4 min

Przeglądanie dokumentów programu Word w formacie PDF przy użyciu języka C#

Możliwość konwertowania dokumentów do formatu PDF jest niemal wymaganą umiejętnością w erze cyfrowej. Ponieważ format PDF jest powszechnie akceptowanym standardem, często musimy konwertować dokumenty programu Word do tego przenośnego formatu podczas udostępniania. W tym artykule przyjrzymy się programowemu renderowaniu dokumentów programu Word w celu wyświetlenia ich jako PDF przy użyciu języka C#. Ponadto zobaczymy, jak przekształcić te dokumenty edytora tekstu w zabezpieczone pliki PDF przy użyciu języka C# w aplikacji .NET.
· Shoaib Khan · 3 min

Renderuj JSON jako PDF, JPG, PNG i HTML przy użyciu Javy

Samoopisujący się, łatwy do zrozumienia i analizy format JSON jest jednym z idealnych sposobów wymiany danych w usługach sieciowych. Przy tak dużym wykorzystaniu często wymagana jest konwersja formatu danych JSON na inne formaty dla różnych wymagań. W tym artykule zobaczymy, jak renderować pliki JSON do formatu PDF w Javie. Ponadto przekonwertujemy pliki JSON do formatów JPG, PNG i HTML w aplikacji Java.
· Shoaib Khan · 4 min

Przeglądarka JSON w Javie

Ze względu na to, że jest lekkim, opartym na tekście, bardzo czytelnym dla człowieka i łatwym do przeanalizowania ustrukturyzowanym formatem danych, JSON jest popularny we wszechświecie programistycznym. Ponieważ jest zbyt często używany, często wymagane jest przeglądanie lub udostępnianie plików JSON w różnych innych formatach. Ten artykuł krótko pokazuje, jak renderować plik JSON w formacie PDF za pomocą Javy.
· Shoaib Khan · 2 min