Čeština

XML Viewer pomocí Javy

Jak jsme již diskutovali, XML je strukturovaný značkovací jazyk pro ukládání dat a transport běžně používaný v programování. Aby bylo možné správně zobrazit nebo sdílet data XML, je často nutné je převést do jiných formátů dokumentů, jako je PDF, JPG, PNG nebo HTML. Tento článek poskytuje základní přístup k prohlížení souborů XML pomocí jednoduchého kódu Java.
· Shoaib Khan · 2 min

XML Viewer pomocí C#

XML je značkovací jazyk používaný k ukládání a přenosu dat ve strukturovaném formátu a je široce používán ve světě programování. Často je vyžadováno zobrazení nebo sdílení dat XML ve správném formátu. Nastává potřeba vykreslovat soubory XML jako jiné formáty dokumentů, jako je PDF, JPG, PNG nebo HTML. Tento článek vysvětluje základní způsob zobrazení souborů XML pomocí jednoduchého kódu C#.
· Shoaib Khan · 2 min

STL Viewer – Prohlížení 3D modelů a návrhů CAD online

Snadné rychlé nahrávání a prohlížení souborů STL pomocí tohoto bezplatného online prohlížeče STL. Snadno vykreslujte STL do jiných formátů v několika jednoduchých krocích.
· Shoaib Khan · 2 min

CAD Viewer – Zobrazení souborů DXG, DXF online

Snadno nahrajte a prohlížejte soubory CAD pomocí tohoto bezplatného online prohlížeče CAD. Snadno vykreslujte CAD do jiných formátů v několika jednoduchých krocích.
· Shoaib Khan · 2 min

XML Viewer – Zobrazení XML dat online

Snadné nahrání a zobrazení souboru XML pomocí tohoto bezplatného online prohlížeče XML. Snadno vykreslujte XML do jiných formátů v několika jednoduchých krocích.
· Shoaib Khan · 2 min

Online prohlížeč JSON – Zobrazení dat JSON

Snadné nahrání a zobrazení souboru JSON pomocí tohoto bezplatného online prohlížeče JSON. Snadno vykreslujte JSON do jiných formátů v několika jednoduchých krocích.
· Shoaib Khan · 2 min

Prohlížení dokumentů aplikace Word jako PDF v Java

Rostoucí závislost na technologii v dnešním světě vyžaduje schopnost prohlížet dokumenty jako PDF jako základní dovednost. PDF je široce přijímaný standard, takže při sdílení je často nutné převést dokumenty Wordu do tohoto přenosného formátu. Tento článek pojednává o tom, jak programově vykreslovat dokumenty aplikace Word jako PDF v Java. Kromě toho uvidíme, jak vytvořit zabezpečené soubory PDF a zakázat možnost tisku pomocí Javy.
· Shoaib Khan · 3 min

Zobrazení dokumentů aplikace Word jako PDF pomocí C#

Schopnost převádět dokumenty do PDF je v tomto digitálním věku téměř požadovaná dovednost. PDF je všeobecně přijímaný standard, a proto často potřebujeme při sdílení převádět dokumenty pro zpracování textu do tohoto přenosného formátu. V tomto článku se podíváme na programové vykreslování dokumentů aplikace Word pro zobrazení jako PDF pomocí C#. Navíc uvidíme, jak převést tyto textové dokumenty do zabezpečených PDF pomocí C# v rámci aplikace .NET.
· Shoaib Khan · 3 min

Renderujte JSON jako PDF, JPG, PNG a HTML pomocí Javy

Samopopisující, srozumitelný a snadno analyzovatelný formát JSON je jednou z ideálních možností pro výměnu dat ve webových službách. S tímto obrovským využitím je často nutné převést datový formát JSON do jiných formátů pro různé požadavky. V tomto článku uvidíme, jak vykreslit soubory JSON do formátu PDF v Java. Dále také převedeme soubory JSON do formátů JPG, PNG a HTML v rámci aplikace Java.
· Shoaib Khan · 4 min

Prohlížeč JSON v Java

Vzhledem k tomu, že je formát JSON lehký, textový, velmi dobře čitelný pro člověka a snadno analyzovatelný formát strukturovaných dat, má popularitu v programovacím světě. Protože se příliš používá, je často nutné prohlížet nebo sdílet soubory JSON v různých jiných formátech. Tento článek stručně ukazuje, jak vykreslit soubor JSON ve formátu PDF pomocí Java.
· Shoaib Khan · 2 min