Tiếng Việt

Trình xem XML sử dụng Java

Như chúng ta đã thảo luận, XML là ngôn ngữ đánh dấu vận chuyển và lưu trữ dữ liệu có cấu trúc thường được sử dụng trong lập trình. Để xem hoặc chia sẻ dữ liệu XML đúng cách, thường cần phải chuyển đổi nó thành các định dạng tài liệu khác như PDF, JPG, PNG hoặc HTML. Bài viết này cung cấp một cách tiếp cận cơ bản để xem các tệp XML bằng cách sử dụng mã Java đơn giản.
tháng 3 24, 2023 · 3 phút · Shoaib Khan

Trình xem XML sử dụng C#

XML là ngôn ngữ đánh dấu được sử dụng để lưu trữ và vận chuyển dữ liệu ở định dạng có cấu trúc, được sử dụng rộng rãi trong thế giới lập trình. Thường được yêu cầu xem hoặc chia sẻ dữ liệu XML ở định dạng phù hợp. Có nhu cầu hiển thị các tệp XML dưới dạng các định dạng tài liệu khác như PDF, JPG, PNG hoặc HTML. Bài viết này giải thích cách cơ bản để xem các tệp XML bằng cách sử dụng mã C# đơn giản.
tháng 3 22, 2023 · 3 phút · Shoaib Khan

STL Viewer – Xem mô hình 3D và thiết kế CAD trực tuyến

Tải lên nhanh và xem các tệp STL một cách dễ dàng với trình xem STL trực tuyến miễn phí này. Dễ dàng kết xuất STL sang các định dạng khác chỉ bằng một vài bước đơn giản.
tháng 3 3, 2023 · 3 phút · Shoaib Khan

Trình xem CAD – Xem tệp DXG, DXF trực tuyến

Tải lên nhanh chóng và xem các tệp CAD một cách dễ dàng với trình xem CAD trực tuyến miễn phí này. Dễ dàng kết xuất CAD sang các định dạng khác chỉ bằng một vài bước đơn giản.
tháng 2 28, 2023 · 3 phút · Shoaib Khan

Trình xem XML – Xem dữ liệu XML trực tuyến

Tải lên nhanh và xem tệp XML một cách dễ dàng với trình xem XML trực tuyến miễn phí này. Dễ dàng kết xuất XML sang các định dạng khác chỉ bằng một vài bước đơn giản.
tháng 2 24, 2023 · 3 phút · Shoaib Khan

Trình xem JSON – Xem dữ liệu JSON trực tuyến

Tải lên nhanh và xem tệp JSON một cách dễ dàng với trình xem JSON trực tuyến miễn phí này. Dễ dàng kết xuất JSON sang các định dạng khác chỉ bằng một vài bước đơn giản.
tháng 2 22, 2023 · 3 phút · Shoaib Khan

Xem tài liệu Word dưới dạng PDF trong Java

Sự phụ thuộc ngày càng nhiều vào công nghệ trong thế giới ngày nay đòi hỏi khả năng xem tài liệu dưới dạng PDF như một kỹ năng cơ bản. PDF là một tiêu chuẩn được chấp nhận rộng rãi, do đó, thường cần phải chuyển đổi tài liệu Word sang định dạng di động này khi chia sẻ. Bài viết này sẽ thảo luận về cách lập trình hiển thị tài liệu Word dưới dạng PDF trong Java. Ngoài ra, chúng ta sẽ xem cách tạo các tệp PDF an toàn và tắt tùy chọn in bằng Java.
tháng 1 27, 2023 · 5 phút · Shoaib Khan

Xem tài liệu Word dưới dạng PDF bằng C#

Khả năng chuyển đổi tài liệu sang PDF gần như là một kỹ năng bắt buộc trong thời đại kỹ thuật số này. PDF là tiêu chuẩn được chấp nhận rộng rãi, chúng tôi thường cần chuyển đổi tài liệu xử lý Word sang định dạng di động này trong khi chia sẻ. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét việc hiển thị có lập trình các tài liệu Word để xem dưới dạng PDF bằng C#. Ngoài ra, chúng ta sẽ xem cách chuyển đổi các tài liệu soạn thảo văn bản này thành các tệp PDF được bảo mật bằng C# trong ứng dụng .NET.
tháng 1 25, 2023 · 5 phút · Shoaib Khan

Kết xuất JSON dưới dạng PDF, JPG, PNG & HTML bằng Java

Định dạng JSON tự mô tả, dễ hiểu và dễ phân tích cú pháp là một trong những lựa chọn lý tưởng để trao đổi dữ liệu trong các dịch vụ web. Với lượng sử dụng khổng lồ này, thường phải chuyển đổi định dạng dữ liệu JSON sang các định dạng khác cho các yêu cầu khác nhau. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem cách kết xuất các tệp JSON thành định dạng PDF trong Java. Hơn nữa, chúng tôi cũng sẽ chuyển đổi các tệp JSON thành các định dạng JPG, PNG và HTML trong ứng dụng Java.
tháng 10 4, 2022 · 5 phút · Shoaib Khan

Trình xem JSON trong Java

Vì nhẹ, dựa trên văn bản, rất dễ đọc và dễ phân tích định dạng dữ liệu có cấu trúc, JSON đã trở nên phổ biến trong vũ trụ lập trình. Vì nó được sử dụng quá nhiều nên thường phải xem hoặc chia sẻ các tệp JSON ở các định dạng khác nhau. Bài viết này trình bày ngắn gọn cách hiển thị tệp JSON ở định dạng PDF bằng Java.
tháng 9 29, 2022 · 3 phút · Shoaib Khan