Tiếng Việt

Chuyển đổi JSON sang XML trong C#

JSON và XML, cả hai đều là các định dạng có cấu trúc phổ biến được các nhà phát triển sử dụng rộng rãi để truyền dữ liệu. Có nhiều yêu cầu trong đó với tư cách là một lập trình viên, chúng ta cần chuyển đổi giữa các định dạng dữ liệu JSON và XML. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi dữ liệu JSON sang định dạng XML bằng C#.
· Shoaib Khan · 6 phút

Tối Ưu Hóa Tự Động Hóa Tài Liệu trong C# với GroupDocs.Total cho .NET

GroupDocs.Total cho .NET đơn giản hóa tự động hóa tài liệu trong C# với các tính năng như xem, chỉnh sửa, chuyển đổi, hợp nhất, quản lý siêu dữ liệu, ký điện tử và so sánh tài liệu. Nó cung cấp tính tương thích cải thiện, kích thước gói nhỏ hơn, tiết kiệm chi phí và quản lý giấy phép đơn giản hóa cho việc phát triển hiệu quả.
· Eugene Nikitenko · 8 phút

Ký điện tử các tài liệu Word bằng Java

Ký điện tử các tài liệu Word bằng chứng chỉ kỹ thuật số đảm bảo tính xác thực và toàn vẹn của tài liệu. Quá trình này hoạt động như một con dấu kỹ thuật số, đảm bảo rằng tài liệu có nguồn gốc từ bạn và không bị giả mạo.
· Shoaib Khan · 4 phút

Ký PDF bằng chứng chỉ chữ ký số bằng Java

Việc ký các tệp PDF bằng chứng chỉ kỹ thuật số đảm bảo rằng tài liệu đó là chính hãng và không bị thay đổi. Hãy bắt tay vào cuộc phiêu lưu trên nền tảng Java khi chúng ta đi sâu vào việc ký các tệp PDF một cách dễ dàng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá nghệ thuật của chứng chỉ kỹ thuật số và vai trò của chúng trong việc ký các tệp PDF một cách liền mạch bằng Java.
· Shoaib Khan · 4 phút

Tạo mã QR - Tài liệu và hình ảnh eSign

Làm thế nào để tạo mã vuông lưu trữ thông tin ấn tượng? Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá một công cụ trực tuyến giúp việc tạo mã QR trở nên cực kỳ dễ dàng. Ngoài ra, chúng ta sẽ xem xét ngắn gọn thế giới mã hóa bằng C# và Java để xem cách nó được thực hiện trong tích tắc!
· Shoaib Khan · 5 phút

Tạo Mã Vạch - Tài Liệu và Hình Ảnh eSign

Những mã vạch thú vị trên sản phẩm được tạo ra như thế nào? Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào thế giới tạo mã vạch trực tuyến. Ở đây tôi cũng sẽ chỉ cho bạn một công cụ hữu ích và thậm chí là xem qua mã kỳ diệu để tạo mã vạch trong Java và C#.
· Shoaib Khan · 4 phút

Tìm kiếm từ đồng nghĩa trực tuyến trong tài liệu

Khám phá sự dễ dàng của việc tìm kiếm từ đồng nghĩa trong tài liệu, dễ dàng định vị nội dung cụ thể và các từ thay thế có ý nghĩa tương tự. Hãy cùng khám phá các bước để hợp lý hóa việc tìm kiếm văn bản trong tài liệu, giúp quá trình này vừa nhanh chóng vừa hiệu quả.
· Shoaib Khan · 4 phút

Tìm kiếm mờ trực tuyến trong tài liệu

Khám phá sự đơn giản của tìm kiếm mờ, giúp việc xác định nội dung cụ thể trở nên dễ dàng. Hãy cùng khám phá cách chúng tôi có thể hợp lý hóa tìm kiếm mờ trong tài liệu, giúp quá trình này trở nên nhanh chóng và hiệu quả.
· Shoaib Khan · 5 phút

Tìm kiếm mờ trong tài liệu bằng Java

Bài viết này trình bày cách thực hiện tìm kiếm mờ trong nhiều tài liệu trên các thư mục bằng cách sử dụng Java theo chương trình. Tìm kiếm mờ rất hữu ích trong các tình huống có lỗi chính tả, lỗi chính tả hoặc các biến thể trong dữ liệu.
· Shoaib Khan · 5 phút

Tìm kiếm mờ trong tài liệu bằng C#

Tìm kiếm mờ rất hữu ích trong các tình huống có lỗi chính tả, lỗi chính tả hoặc các biến thể trong dữ liệu. Bài viết này trình bày cách thực hiện tìm kiếm mờ trong nhiều tài liệu trên các thư mục bằng C# theo chương trình.
· Shoaib Khan · 5 phút