Tiếng Việt

Hợp nhất các bản trình bày & trang trình bày PowerPoint trong Java

Việc kết hợp nhiều bản trình bày thành một bản duy nhất giờ đây chỉ là nhiệm vụ của một vài dòng mã. Bài viết này thảo luận về các cách khác nhau để hợp nhất nhiều bản trình bày PowerPoint thành một bản duy nhất trong Java. Hơn nữa, nó sẽ chỉ ra cách bạn có thể hợp nhất các trang chiếu cụ thể của hai hoặc nhiều bản trình bày bằng cách sử dụng mã nguồn java tương tự.
tháng 11 8, 2022 · 4 phút · Shoaib Khan

Hợp nhất các bản trình bày và trang trình bày PowerPoint bằng C#

Kết hợp hai hoặc nhiều bản trình bày thành một bản trình bày duy nhất chỉ bằng một vài dòng mã. Bài viết này thảo luận về các cách khác nhau để hợp nhất nhiều bản trình bày PowerPoint thành một bản duy nhất bằng C#. Hơn nữa, nó cũng sẽ chỉ ra cách bạn có thể nối các trang chiếu cụ thể của các bài thuyết trình khác nhau bằng mã C# tương tự.
tháng 11 4, 2022 · 4 phút · Shoaib Khan

Chuyển Word sang Markdown trong Java

Sự hỗ trợ của các tệp đánh dấu bởi các trình soạn thảo xử lý văn bản đã tăng mức sử dụng của nó ở quy mô lớn. Do đó, việc chuyển đổi nội dung văn bản hiện có sang định dạng markdown thường được yêu cầu. Bài viết này thảo luận về cách lập trình chuyển đổi các tài liệu Word thành các tệp đánh dấu trong Java.
tháng 11 1, 2022 · 3 phút · Shoaib Khan

Chuyển Word sang Markdown bằng C#

Tài liệu soạn thảo văn bản hiện diện trong hầu hết mọi thiết bị trong thế giới kỹ thuật số này. Tương tự như vậy, hầu hết mọi trình soạn thảo văn bản đều bắt đầu hỗ trợ định dạng đánh dấu. Sự gia tăng liên tục của các tệp MD khi các trang web làm tăng việc chuyển đổi nội dung Word thành các trang web sử dụng định dạng đánh dấu. Bài viết này thảo luận về cách lập trình chuyển đổi tài liệu Word thành tệp đánh dấu bằng C#.
tháng 10 25, 2022 · 3 phút · Shoaib Khan

Trích xuất văn bản từ tệp Markdown trong Java

Các nhà phát triển thường có yêu cầu trích xuất văn bản từ các tài liệu khác nhau. Chúng ta đã thảo luận về việc trích xuất các tệp lưu trữ ZIP, đếm từ trong tài liệu, trích xuất hình ảnh từ sách điện tử và một số cách phân tích cú pháp khác. Hôm nay, trong bài viết này, bạn sẽ học cách phân tích cú pháp và trích xuất văn bản từ tệp Markdown trong Java.
tháng 10 20, 2022 · 3 phút · Shoaib Khan

Trích xuất văn bản từ tệp Markdown bằng C#

Là một lập trình viên, chúng ta thường có yêu cầu trích xuất văn bản từ các loại tài liệu khác nhau. Trước đây chúng ta đã thảo luận về việc đếm từ trong tài liệu, giải nén tệp lưu trữ ZIP, trích xuất hình ảnh từ sách điện tử và phân tích cú pháp các trường biểu mẫu PDF. Hôm nay, trong bài viết này, bạn sẽ học cách phân tích cú pháp và trích xuất văn bản từ tệp Markdown bằng C#.
tháng 10 18, 2022 · 3 phút · Shoaib Khan

Chuyển đổi tệp Markdown thành PDF trong Java

Markdown là ngôn ngữ đánh dấu được sử dụng rộng rãi để tạo trang web, tệp readme và tài liệu. Nó chỉ đơn giản yêu cầu thêm các thành phần định dạng vào văn bản thuần túy. Nó có khả năng tương thích rộng rãi làm tăng mức độ sử dụng cũng như yêu cầu hiển thị của nó đối với các định dạng tài liệu khác. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách lập trình chuyển đổi các tệp đánh dấu sang định dạng PDF trong Java.
tháng 10 10, 2022 · 3 phút · Shoaib Khan

Chuyển đổi tệp Markdown sang PDF bằng C#

Markdown là một ngôn ngữ đánh dấu nhẹ được sử dụng rộng rãi để tạo các trang web, tài liệu và tệp readme bằng cách thêm các thành phần định dạng vào văn bản thuần túy. Nó được hỗ trợ rộng rãi bởi hầu hết các trình duyệt và trình soạn thảo văn bản. Khả năng tương thích lớn của nó làm tăng mức sử dụng cũng như khả năng hiển thị của nó tới và từ các định dạng tài liệu di động khác. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách lập trình chuyển đổi các tệp đánh dấu sang định dạng PDF bằng C#.
tháng 10 6, 2022 · 3 phút · Shoaib Khan

Kết xuất JSON dưới dạng PDF, JPG, PNG & HTML bằng Java

Định dạng JSON tự mô tả, dễ hiểu và dễ phân tích cú pháp là một trong những lựa chọn lý tưởng để trao đổi dữ liệu trong các dịch vụ web. Với lượng sử dụng khổng lồ này, thường phải chuyển đổi định dạng dữ liệu JSON sang các định dạng khác cho các yêu cầu khác nhau. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem cách kết xuất các tệp JSON thành định dạng PDF trong Java. Hơn nữa, chúng tôi cũng sẽ chuyển đổi các tệp JSON thành các định dạng JPG, PNG và HTML trong ứng dụng Java.
tháng 10 4, 2022 · 5 phút · Shoaib Khan

Trình xem JSON trong Java

Vì nhẹ, dựa trên văn bản, rất dễ đọc và dễ phân tích định dạng dữ liệu có cấu trúc, JSON đã trở nên phổ biến trong vũ trụ lập trình. Vì nó được sử dụng quá nhiều nên thường phải xem hoặc chia sẻ các tệp JSON ở các định dạng khác nhau. Bài viết này trình bày ngắn gọn cách hiển thị tệp JSON ở định dạng PDF bằng Java.
tháng 9 29, 2022 · 3 phút · Shoaib Khan